Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

08:58 - Thứ Hai, 27/05/2019 Lượt xem: 9667 In bài viết

ĐBP - Giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể. Nhận thức tầm quan trọng đó, thời gian qua, MTTQ huyện Nậm Pồ và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này; thông qua giám sát, phản biện xã hội đã góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng, từng bước xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 

Cử tri xã Nà Hỳ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng tại buổi tiếp xúc cử tri do Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ và các cơ quan thành viên tổ chức.

Ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ cho biết: Thực hiện Quyết định 217-QÐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thường xuyên giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, các đại biểu dân cử trong thực thi công vụ, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư thi công các công trình hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện.

Ðể công tác giám sát thực hiện hiệu quả, hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn nội dung giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; những vấn đề được nhân dân quan tâm như: Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chính sách bảo hiểm xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo… Trong 5 năm trở lại đây, MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hàng trăm cuộc giám sát, trong đó, nhiều cuộc giám sát được đánh giá cao, như: Giám sát phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Dạy nghề về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và UBND 15 xã về thực hiện chính sách vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát về thực hiện công tác quản lý đối với đối tượng tù tha về, người chưa được giảm án; phối hợp giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Sau các cuộc giám sát, Ủy ban MTTQ huyện đã yêu cầu, đề nghị UBND huyện cũng như các cơ quan được giám sát xem xét, điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua giám sát cũng đã góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước.

“Việc giám sát luôn được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quy trình từ việc xây dựng chương trình giám sát năm, kế hoạch giám sát chuyên đề. Ngoài nghe báo cáo, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, đoàn giám sát còn trực tiếp gặp gỡ các hộ dân, đối tượng có liên quan để nắm bắt việc tổ chức thực hiện; tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ðể việc giám sát đạt hiệu quả, công tác củng cố, kiện toàn ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng (BGSÐTCCÐ) cũng được quan tâm. Hiện nay, huyện có 15 ban thanh tra nhân dân, 15 BGSÐTCCÐ với 132 thành viên. Các ban này hàng năm đều thực hiện có hiệu quả vai trò, chức năng, điển hình như: BGSÐTCCÐ xã Chà Nưa, xã Chà Cang” - ông Thào Nhè Cáng chia sẻ.

Tham gia công tác phản biện xã hội, MTTQ huyện Nậm Pồ đã lựa chọn nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để phản biện, như: Các nội dung có liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các dự thảo nghị quyết chương trình, đề án của HÐND, UBND về phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách liên quan đến an sinh xã hội; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân… Bên cạnh đó, hàng năm việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân cũng được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đúng pháp luật. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ và Ban tiếp công dân của huyện đã tiếp nhận 245 đơn thư; trong đó, huyện giải quyết 124 đơn, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 121 đơn. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND huyện và cơ quan chức năng đã được MTTQ huyện phối hợp với Thanh tra huyện và Phòng Tư pháp huyện giám sát, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Với sự vào cuộc trách nhiệm, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện Nậm Pồ thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, được đông đảo nhân dân quan tâm, ủng hộ. Ðây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền.


Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác