Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW tại huyện Điện Biên

12:12 - Thứ Tư, 15/05/2019 Lượt xem: 7122 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 15/5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai Nghị quyết tại huyện Điện Biên. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện một số sở ngành, Huyện ủy Điện Biên làm việc với đoàn công tác.

Bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Huyện ủy Điện Biên, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, như: Văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, dân số - gia đình, giảm nghèo bền vững, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng con người Điện Biên phát triển toàn diện, môi trường văn hóa lành mạnh, văn hóa trong chính trị và kinh tế… Kết quả là, chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng; thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới; các hoạt động văn hóa quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; các giá trị, di sản văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; hoạt động giao lưu, đối ngoại, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, du lịch với nước CHDCND Lào và các tỉnh trong nước được tăng cường… Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chưa thường xuyên, kịp thời; nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền, đầu tư lĩnh vực văn hóa còn hạn chế; nhiều di sản văn hóa truyền thống mới được kiểm kê, nhận diện, chưa có giải pháp bảo tồn hiệu quả; công tác trùng tu tôn tạo di tích còn thiếu nguồn lực, bất cập trong quy trình thủ tục; tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng gây phức tạp an ninh trật tự…

Các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, đề nghị làm rõ nhiều nội dung trong quá trình thực hiện Nghị quyết, huyện Điện Biên giải trình làm rõ các vấn đề đoàn công tác đặt ra, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết tại huyện Điện Biên.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top