Nâng cao chất lượng giám sát giải quyết kiến nghị cử tri

08:44 - Thứ Hai, 13/05/2019 Lượt xem: 1363 In bài viết

ĐBP - Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri được HÐND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Nhờ đó giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HÐND năm 2015 được thực hiện bài bản, đúng quy định, mang lại hiệu quả tích cực trong phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân.

Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri khá rộng, kiến nghị của cử tri đa dạng, do đó Thường trực HÐND tỉnh chỉ đạo, phân công các ban HÐND tỉnh tổ chức giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và đại biểu HÐND quan tâm, kiến nghị nhiều lần. Ðể tổ chức giám sát hiệu quả, Thường trực HÐND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết. Trong đó xác định, phân loại rõ từng nhóm vấn đề cần giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp; phân công từng ban HÐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo các lĩnh vực, ngành cụ thể, hợp lý về thời gian, địa bàn và yêu cầu thời hạn báo cáo kết quả giám sát để xem xét, tổng hợp. Thường trực HÐND tỉnh, các ban HÐND tỉnh tích cực đổi mới phương pháp giám sát với nhiều hình thức khác nhau, như: Giám sát thông qua báo cáo, tổ chức khảo sát thực tế, giám sát trực tiếp tại cơ sở. Trước khi tiến hành giám sát, Thường trực, các ban HÐND tỉnh chủ động nghiên cứu, xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; tiến hành thu thập thông tin có liên quan thông qua các kênh khác nhau… Ðồng thời, đối chiếu với các văn bản trả lời, giải quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan chú ý tới thời gian, chất lượng giải quyết kiến nghị; các vấn đề còn thiếu sót; trách nhiệm giải quyết chậm thuộc về ai… Ðối với những nội dung giải quyết chưa rõ, Thường trực, các ban HÐND tỉnh tiến hành khảo sát thực địa, giám sát trực tiếp hoặc mời các cơ quan, đơn vị liên quan họp đối chất, giải trình để làm rõ vấn đề. Có thể kể đến kiến nghị của cử tri phường Thanh Bình, TP. Ðiện Biên Phủ về việc sử dụng đất tại bãi đỗ xe tĩnh thông qua HÐND tỉnh chuyển tới UBND tỉnh và các đơn vị liên quan. Trả lời cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HÐND tỉnh khóa XIV, UBND tỉnh xác định Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Ðiện Biên (đơn vị được thuê đất) tự liên kết với 5 doanh nghiệp khác thực hiện đầu tư theo hình thức chia lô, khoảnh để xây dựng, kinh doanh dẫn đến sai phạm như: Xây dựng một số hạng mục công trình không phép, không tuân thủ quy hoạch được duyệt, không đúng mục đích sử dụng đất; vi phạm chiều cao tĩnh không sân bay; chậm nộp tiền thuê đất, nợ tiền thuê đất. Trước sai phạm đó, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các ngành, đơn vị có liên quan và thống nhất về giải pháp xử lý.

Cùng với đó, Thường trực HÐND tỉnh luôn chủ động trong việc chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các ban, đại biểu HÐND trong giám sát giải quyết kiến nghị cử tri với các hoạt động giám sát của Ðoàn ÐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, HÐND cấp huyện, xã… Ðây là yếu tố quan trọng, nhằm nắm thông tin phong phú hơn, đồng thời, tranh thủ ý kiến của các cơ quan này, tạo tiếng nói chung và sự đồng thuận đối với kiến nghị, đề xuất sau giám sát. Trong trường hợp cần thiết, HÐND tỉnh tiếp tục thành lập đoàn giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tái giám sát những kiến nghị cử tri hoặc tổ chức chất vấn ngay tại kỳ họp để yêu cầu làm rõ vấn đề. Ngoài ra, Thường trực, các ban HÐND tỉnh quan tâm, chủ động tuyên truyền, đưa thông tin về kết quả giải quyết của các ngành chức năng với các cơ quan thông tin, báo chí để cùng theo dõi hoạt động giám sát; phổ biến rộng rãi những nội dung, kiến nghị đã được giải quyết, những nội dung chưa được giải quyết và những kiến nghị cần chuyển lên cấp trên xem xét, giải quyết…

Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 8, Thường trực HÐND tỉnh nhận thấy, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản giao nhiệm vụ, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉ đạo giải quyết 123/123 ý kiến, kiến nghị của cử tri (trong đó, 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương; 115 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh). Ðến trước Kỳ họp thứ 9, có 50/115 kiến nghị (chiếm 43,5%) đã được giải quyết xong, Thường trực HÐND, các ban HÐND tỉnh nhất trí với kết quả giải quyết; 17/115 kiến nghị (chiếm 14,8%), đang giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết; 48/115 kiến nghị (chiếm 41,7%) đã tiếp thu và được xem xét giải quyết trong thời gian tới. Việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đã đi thẳng vào vấn đề, xác định những nguyên nhân chính dẫn đến những bất cập, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, nhất là khó khăn về nguồn vốn đầu tư... trên cơ sở đó, tích cực, chủ động xem xét giải quyết hoặc đề xuất các phương án và biện pháp giải quyết, đồng thời kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương xem xét giải quyết theo quy định. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp giải quyết; cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hải Phong
Bình luận

Tin khác