ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

01:06 - Thứ Sáu, 10/05/2019 Lượt xem: 1902 In bài viết

ĐBP - Ngày 10/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Quàng Thị Vân, bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ đã có buổi tiếp xúc cử tri là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV để lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

 
Tại buổi tiếp xúc, đại diện ĐBQH tỉnh đã báo cáo dự kiến chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tới cử tri. Theo đó, dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 20/5 - 14/6/2019. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia… 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 9 dự án luật; xem xét báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; kết quả giám sát tối cao của Quốc hội và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thông báo tới cử tri một số điều sửa đổi, bổ sung tại các luật. Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung. Theo đó, đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có 1 số nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung, gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản liên quan đến việc thực hiện cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy quyền trong các cơ quan của HĐND và UBND các cấp; sửa đổi, bổ sung các điều, khoản liên quan đến việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, HĐND và UBND các cấp; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức của HĐND và UBND các cấp để tinh gọn bộ máy…

Cử tri đã đóng góp 12 ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, trong đó tập trung vào các nội dung: Vẫn giữ nguyên 2 phó chủ tịch HĐND ở cả 2 cấp; mỗi ban HĐND nhất thiết phải có 2 đồng chí chuyên trách; sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định của pháp luật và việc thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành 1 văn phòng tham mưu, giúp việc… Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đại biểu đề xuất: Quy định thống nhất về chế độ đối với viên chức khi chấm dứt hợp đồng làm việc; liên thông trong việc chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức và giữa cán bộ, công chức với viên chức; chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng.

Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến đã được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp để tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác