Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của TW về công tác dân tộc

10:53 - Thứ Năm, 18/04/2019 Lượt xem: 6890 In bài viết

ĐBP - Ngày 18/4, Ban Dân tộc - Tôn giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc.

Tỉnh Điện Biên có 18 dân tộc thiểu số (DTTS); trong đó, dân tộc Thái chiếm 38%, Mông 34,8%, Khơ Mú 3,3%... có 2 dân tộc rất ít người (Cống, Si La). Những năm qua, Hội LHPN tỉnh bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cụ thể hóa vào tình hình thực tế nhiệm vụ của hội tại địa phương; chỉ đạo các cấp Hội LHPN tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW; tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ DTTS thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bản trắng về tổ chức hội. Các cấp hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền quan tâm công tác cán bộ nữ DTTS, phát hiện đào tạo, quy hoạch, bố trí công tác, phát triển Đảng. Hiện có 21,8% đảng viên nữ là DTTS...

Các đại biểu tham luận trên các lĩnh vực: phụ nữ DTTS vùng có hoạt động tôn giáo, kinh nghiệm công tác tuyên truyền vận động hội viên; tạo sân chơi, môi trường văn hóa lành mạnh thu hút hội viên phụ nữ DTTS; quan tâm, nâng cao chất lượng công tác cán bộ hội là người DTTS; công tác hỗ trợ, tư vấn hội viên phụ nữ DTTS phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tăng cường chương trình dự án đầu tư vùng đồng bào DTTS tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy lùi hủ tục trong DTTS (tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...), tình trạng tái mù chữ trong hội viên phụ nữ DTTS...

Đại biểu kiến nghị: Quan tâm hơn nữa công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ DTTS; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, năng lực công tác, cung cấp thông tin cho cán bộ hội về lĩnh vực dân tộc tôn giáo.

Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác

Back To Top