Thống nhất một số nội dung về xây dựng nông thôn mới

12:00 - Thứ Năm, 11/04/2019 Lượt xem: 8423 In bài viết

ĐBP - Ngày 11/4, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu (CTMT) quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm xem xét, thống nhất thông qua dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định Bộ tiêu chí "Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" và Quy định "Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn đến năm 2020”.

 

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Dự thảo Bộ tiêu chí "Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" gồm 16 tiêu chí được chia làm 5 nhóm: Quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - môi trường, hành chính công - an ninh trật tự.

Về tổng kết 10 năm thực hiện CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 9/2019. Qua tổng kết nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện chương trình; đồng thời đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của “Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn đến năm 2020” là tập trung xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn, bản nhằm góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tham gia vào 3 dự thảo, đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung. Một số ý kiến  đề nghị bỏ cụm từ "vùng bãi ngang ven biển và hải đảo" trong dự thảo Kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn đến năm 2020” vì không phù hợp với địa phương. Nhiều đại biểu đề nghị xem xét lại một số chỉ tiêu về nông thôn mới cho phù hợp với các xã đặc biệt khó khăn. Đối với Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh, nhiều ý kiến cho rằng nên tổng kết tại từng xã, qua đó làm căn cứ để xã đánh giá toàn diện những mặt được, chưa được, nguyên nhân và đề ra các giải pháp cụ thể triển khai chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Văn Tiến tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu và giao cho cơ quan thường trực hoàn thiện các dự thảo. Đối với Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMT xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, thống nhất tổng kết tại tất cả các xã trên địa bàn tỉnh để đánh giá toàn diện chương trình; giao ban chỉ đạo cấp huyện căn cứ tình hình thực tế để tổ chức.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top