Điện Biên cần khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc

14:12 - Thứ Tư, 10/04/2019 Lượt xem: 8870 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc (gọi tắt là Nghị quyết 24); 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 23-9-1994 của Ban Bí thư khóa VII (gọi tắt là Chỉ thị 45) gắn với Kết luận số 64-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông; ngày 10/4, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Điện Biên.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24, 25 năm thực hiện Chỉ thị 45 gắn với Kết luận số 64-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông, tình hình kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Trong giai đoạn 2010 - 2020, GRDP bình quân của tỉnh liên tục tăng, từ 11,431 triệu đồng/người/năm (2010) lên 27,31 triệu đồng/người/năm (2018); số hộ nghèo giảm dần: năm 2018 tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 51.188 hộ, tương đương 41,01% (giảm 3,83% so với năm 2017), trong đó, số hộ nghèo dân tộc Mông là 28.105 hộ. Trong số 7.005 hộ sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh, đồng bào dân tộc Mông chiếm 30%.

Ngoài ra, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết cấu hạ tầng của tỉnh được cải thiện, hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, điện nước, các điểm bưu điện, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư xây dựng. Công tác giáo dục - đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc Mông được quan tâm, mạng lưới trường, lớp học được mở rộng; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Hiện nay, 100% trẻ dân tộc Mông cấp mầm non ra lớp được tăng cường chuẩn bị tiếng Việt theo quy định. Công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện đầy đủ hơn. Việc bố trí đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ đời sống theo các chương trình, dự án của chính phủ được triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Cùng với thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chú trọng củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào các dân tộc. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số, người dân tộc Mông tham gia trong hệ thống chính trị tăng; đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp ủy, chính quyền, yên tâm lao động, sản xuất, từng bước từ bỏ hủ tục, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách đối với đồng bào dân tộc; việc nâng cao chất lượng, năng lực cán bộ là người dân tộc thiểu số; các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo và một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương… Tỉnh Điện Biên trao đổi, thông tin về những vấn đề, nội dung đoàn kiểm tra đặt ra; đồng thời, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn Nghị quyết 24, Chỉ thị 45 gắn với Kết luận số 64-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, ghi nhận kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong thực hiện Nghị quyết 24; Chỉ thị 45 gắn với Kết luận số 64-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Điện Biên là tỉnh miền núi, còn khó khăn về nhiều mặt trong đời sống kinh tế, xã hội, do đó, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cần tranh thủ sự quan tâm của Trung ương, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 24, Chỉ thị 45 gắn với Kết luận số 64-KL/TW đề ra; nỗ lực hơn nữa trong công tác xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top