Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo nỗ lực chuẩn bị cho đại hội điểm

09:07 - Thứ Tư, 13/03/2019 Lượt xem: 10606 In bài viết

ĐBP - Ðược chọn là đơn vị tổ chức Ðại hội điểm trong toàn tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Ðến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo lần thứ XVIII cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

 

Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo hội ý về công tác chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo lần thứ XVIII.

Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo lần thứ XVIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn mới; đồng thời, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. Hơn nữa, đây còn là đại hội điểm do Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn để rút kinh nghiệm cho các huyện, thị, thành khác thực hiện. Do vậy, công tác chuẩn bị cần được chu đáo các khâu từ nội dung, nhân sự, hậu cần… để đại hội thành công tốt đẹp, lựa chọn ra những cán bộ có đầy đủ các tiêu chuẩn góp sức vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ðể đại hội điểm được thành công, trước hết Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo chủ động tham mưu, tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn ban công tác mặt trận ở khu dân cư tổ chức hội nghị, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã triển khai các công việc tổ chức đại hội; thống nhất thời gian và đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội các xã còn lại. Ðối với hội nghị ban công tác mặt trận ở khu dân cư, để thuận lợi cho cơ sở, MTTQ huyện ban hành hướng dẫn tổ chức từ công tác chuẩn bị đến nội dung, trình tự hội nghị. MTTQ huyện chỉ đạo mỗi xã chọn 1 khu dân cư làm điểm (19/237 khu dân cư), đảm bảo thời gian hội nghị ban công tác mặt trận khu dân cư phải hoàn thành trước đại hội MTTQ cấp xã 15 ngày. Ngay sau đó, MTTQ huyện chọn Quài Tở tổ chức đại hội MTTQ điểm cấp xã để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức trong toàn huyện. Ðại hội điểm có sự tham gia của đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện. Sau đại hội điểm, Ban Thường trực MTTQ huyện, MTTQ xã Quài Tở tổ chức rút kinh nghiệm chung để các cơ sở khác khắc phục những hạn chế, sơ suất trong quá trình tổ chức.

Bà Vàng Thị Bình, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: xã Quài Tở đã tổ chức đại hội điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, hướng dẫn Ủy ban MTTQ huyện. Cụ thể, đạt yêu cầu về văn kiện đại hội, đề án nhân sự, quy trình hiệp thương, đảm bảo cơ cấu, tính đại diện, tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã… Ngoài ra, các khâu khác, như: Thời gian tổ chức, maket, băng rôn, khẩu hiệu, chương trình đại hội, kinh phí tổ chức… cũng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Sau khi rút kinh nghiệm, MTTQ huyện triển khai chỉ đạo 18 xã còn lại tiến hành đại hội. Ðể làm tốt việc này, MTTQ huyện phân công cán bộ phụ trách các xã, tham gia họp, duyệt hồ sơ và trực tiếp tham dự đại hội của các xã. Ðến nay, 19/19 xã trên địa bàn huyện đã tổ chức xong đại hội MTTQ cấp xã, MTTQ huyện đang tập trung tinh thần, nhân lực chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo lần thứ XVIII. Song song với việc hướng dẫn chỉ đạo đại hội các xã, MTTQ huyện thành lập các tiểu ban nhân sự; tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết; tiểu ban phục vụ để giúp việc cho Ban Thường trực trong quá trình chuẩn bị đại hội. Công tác tuyên truyền về đại hội được triển khai sâu rộng, lan tỏa tới từng khu dân cư trên địa bàn. MTTQ huyện phối hợp với Ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện tuyên truyền các văn bản về đại hội của MTTQ các cấp, xây dựng các bản tin, phóng sự để tuyên truyền trước trong và sau đại hội cấp huyện. Ðến thời điểm hiện tại, Ban Thường trực đã hoàn thành các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các văn bản khác. Ðối với công tác nhân sự, MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến tự đề xuất của các vị ủy viên ủy ban MTTQ khóa cũ. Ðồng thời, tổ chức Hội nghị Ủy viên Ủy ban MTTQ kỳ họp thứ 11 để lấy phiếu tín nhiệm ủy viên ủy ban MTTQ, các chức danh trong Ban Thường trực nhiệm kỳ mới. Theo đó, các đại biểu đều nhất trí số lượng ủy viên ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII là 51 vị, giảm 4 vị so với khóa XVII và phiếu tín nhiệm ủy viên ủy ban MTTQ huyện khóa mới đều đạt 97,5% trở lên, các chức danh trong Ban Thường trực đạt 100%. Dự kiến, Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo lần thứ XVIII sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3/2019.

Khẩn trương, chu đáo ngay từ khi mới bắt đầu, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình chuẩn bị, tin rằng Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo lần thứ XVIII sẽ diễn ra thành công, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ðồng thời, đại hội sẽ hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra là bước tiền đề quan trọng để hướng Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận