Nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng ở cơ sở

08:59 - Thứ Hai, 11/03/2019 Lượt xem: 10713 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Huyện ủy Tuần Giáo đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Ðảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Các chi bộ ở những nơi có ít đảng viên, thôn bản vùng đặc biệt khó khăn, nơi chưa có chi bộ độc lập; tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phát triển đảng. Hoạt động này đã góp phần tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của Ðảng ở cơ sở, đưa nghị quyết Ðảng bộ các cấp đi vào đời sống.

 

Phó Bí thư Ðảng ủy xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo) trao đổi với cấp ủy chi bộ bản Sái về tình hình chi bộ.

Ông Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuần Giáo, cho biết: Phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Ðảng bộ huyện chú trọng quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban đảng dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt tại chi, Ðảng bộ cơ sở. Tổ chức đảng cơ sở chú trọng phát hiện quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên, đặc biệt ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trạm y tế, doanh nghiệp tư nhân, nơi chưa có chi bộ độc lập. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng việc xây dựng nghị quyết gắn với kiểm điểm thực hiện phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong phê bình và tự phê bình. Nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chi, Ðảng bộ về tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ, Ðiều lệ Ðảng...

Trong năm, toàn Ðảng bộ huyện kết nạp trên 150 đảng viên, có 50% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10,59% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 82,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ðảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,75%, thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch (115,2%), tổng sản lượng lương thực đạt 100,6%, đấu tranh, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc ở cơ sở. Tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố tăng cường...

Bà Tòng Thị Cúc, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Chiềng Sinh, cho biết: Các chi bộ trong Ðảng bộ xã thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng việc xây dựng nghị quyết bám sát nhiệm vụ thực tế của thôn bản, trường học, trạm y tế. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nghị quyết. Phát triển đảng đi đôi với việc tăng cường sự lãnh đạo, đầu tàu gương mẫu của đảng viên ở cộng đồng dân cư. Ðối tượng phát triển đảng là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, những thanh niên có tinh thần lập nghiệp, lao động sáng tạo, sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp chưa có việc làm... nhưng có phẩm chất chính trị, gương mẫu trong các phong trào hoạt động ở cộng đồng dân cư. Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng và thử thách, động viên các đối tượng này tạo điều kiện để họ phấn đấu vào Ðảng. Năm qua Ðảng bộ xã kết nạp được 10 đảng viên, bồi dưỡng kiến thức về đảng cho 10 quần chúng ưu tú.

Củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ, trọng tâm được quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong Ðảng bộ huyện Tuần Giáo. Xây dựng chi, Ðảng bộ trong sạch vững mạnh góp phần tích cực đưa nghị quyết Ðảng bộ các cấp đi vào thực tế đời sống ở cơ sở.

Bài, ảnh: Triệu Mai
Bình luận

Tin khác