TP. Ðiện Biên Phủ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

08:48 - Thứ Hai, 11/03/2019 Lượt xem: 10009 In bài viết

ĐBP - Thực hiện quy chế dân chủ là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng, hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở vững mạnh, vun đắp một xã hội công bằng, tiến bộ và ngày càng thịnh vượng. Ðây không phải nhiệm vụ riêng của một cơ quan, đơn vị mà phải được quan tâm, triển khai đồng bộ ở mọi ngành, mọi lĩnh vực. Với tinh thần đó, TP. Ðiện Biên Phủ đã cụ thể hóa chủ trương, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cả ở xã, phường, cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp.

Thời gian qua, thành phố cùng các xã, phường đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, công khai cho nhân dân được biết, được bàn được làm, được kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung vào các nội dung, như: mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, đường bê tông, bình xét thi đua khen thưởng, xây dựng các chương trình phúc lợi. Ban thanh tra nhân dân các xã, phường tích cực tham gia giám sát các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm theo quy định.

Tại xã Tà Lèng, việc thực hiện quy chế dân chủ được đề cao để huy động sự đồng thuận của nhân dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Khi bắt đầu triển khai, xã có xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 1/19 tiêu chí nông thôn mới. Ông Lò Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tà Lèng cho biết: Cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể xã đã tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng nông thôn mới đến các hộ dân, thôn, bản và công khai, minh bạch mọi vấn đề để người dân hiểu, chung tay góp sức xây dựng. Từ năm 2011 đến nay, xã được đầu tư lồng ghép nhiều chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, như: Trụ sở xã, trạm y tế, trường học, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các bản, cụm và một số công trình khác trên địa bàn với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Xã thường xuyên tổ chức và trực tiếp tham gia họp dân tại bản, cụm dân cư để xin ý kiến, đóng góp của nhân dân khi triển khai các công trình cộng đồng, chương trình, dự án. Nhờ đó nhận được sự đồng thuận của nhân dân với sự đóng góp bằng tiền mặt và ngày công gần 2 tỷ đồng cùng rất nhiều hộ dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, như: Gia đình anh Quàng Văn Cường (bản Nà Nghè) hiến trên 1,5ha; Hoàng Văn Sung (bản Kê Nênh) hiến 788m2; Lò Văn Muôn hiến 360m2

Các cơ quan, đơn vị ban hành quy chế văn hóa công sở, quy chế ứng xử của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ; tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, lắng nghe ý kiến nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà nhân dân. Năm 2018, UBND TP. Ðiện Biên Phủ và UBND các xã, phường đã tiếp 357 lượt công dân, tiếp nhận 356 đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo (trong đó có 232 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết). Kết quả đã giải quyết được 231/261 đơn (29 đơn chuyển từ kỳ trước sang), còn 30 đơn chuyển năm 2019.

Một trong những nội dung thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị là cải cách hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ông Trần Văn Tuấn, Chánh Văn phòng HÐND - UBND TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Ðể cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, TP. tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận “Một cửa” với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Trong năm 2018, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP. và UBND các xã, phường trên địa bàn đã giải quyết trên 9.700 hồ sơ các loại. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cũng được quan tâm nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để sửa đổi và kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp. Năm 2018, TP. đã đề nghị sửa đổi, bổ sung 16 thủ tục và đề nghị bãi bỏ 1 thủ tục, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng thành phố đang trong thời kỳ xây dựng và phát triển, công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của một bộ phận nhân dân và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ông Lê Minh Ðiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng - Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cho biết: Ðối với những vướng mắc này, TP. xác định cùng với việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân thì tiếp tục phổ biến rõ các chủ trương, chính sách quy định để người dân hiểu; vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức với phương châm kiên trì, mềm dẻo để tìm tiếng nói chung, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Những ngày đầu năm 2019 này, Ban Dân vận TP. đang đến từng phường, xã trên địa bàn nắm tình hình công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với mục tiêu triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bảo Anh
Bình luận

Tin khác