Phải thay đổi nhận thức từ cấp ủy

14:39 - Thứ Sáu, 08/03/2019 Lượt xem: 10999 In bài viết

ĐBP - Ðể góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Ðảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng và tổ chức đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể phải tổ chức tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng. Do vậy, ngày 28/12/1996, Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, ngay từ năm 1998, Tỉnh ủy Lai Châu (nay là Ðiện Biên) đã ban hành Thông tri số 06/TT-TU về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng. Trong đó khẳng định sự cần thiết phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, cho đến nay tỉnh ta vẫn là một trong những tỉnh có số lượng phát hành báo Ðảng thấp nhất toàn quốc.

Do số lượng phát hành thấp nên tại nhiều địa phương, các cơ sở Ðảng, các ban, ngành, đoàn thể không có báo Ðảng… Ðó là mới chỉ nói về mua báo Ðảng, còn việc đọc báo Ðảng thì sao? Qua tìm hiểu tại nhiều địa phương trong tỉnh, không chỉ ở cấp xã mà cả ở cấp huyện nhiều đơn vị có báo nhưng không đọc! Không khó để tìm những tờ báo được phát hành cách đó cả nửa năm nhưng vẫn còn nguyên nếp gấp hoặc “niêm phong” trên nóc tủ, trong ngăn bàn làm việc. Có những đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện cũng không đọc báo Ðảng, thậm chí không biết Chỉ thị số 11 nói về nội dung gì!

Ðể phát huy những kết quả tích cực và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðiện Biên đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TU ngày 27/2/2019 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng. Trong đó yêu cầu: Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ kinh phí mua báo, tạp chí của Ðảng, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Ðảng không đúng quy định. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Ðảng chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Ðảng sai mục đích.

Tuy vậy, việc thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TU có nghiêm túc và đem lại hiệu quả hay không thì điều quan trọng nhất là lãnh đạo cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu phải nhận thức đúng. Nếu không sẽ xảy ra tình trạng chỉ mua cho đúng quy định, đúng chỉ đạo của cấp trên còn vấn đề đọc hay không thì không ai quản!

Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác