Trả lời kiến nghị cử tri

14:26 - Thứ Sáu, 08/03/2019 Lượt xem: 10107 In bài viết

Cử tri xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo) kiến nghị:

- Quyết định số 10/2015/QÐ-UBND, ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh Ðiện Biên về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định mức phụ cấp cho lực lượng công an viên cấp xã, đây là lực lượng thường xuyên phải tiếp xúc với tội phạm, nhiệm vụ rất nguy hiểm và nặng nề; tuy nhiên, mức phụ cấp quy định quá thấp, chưa phù hợp, chưa tương xứng với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Ðề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh quy định cho phù hợp.

Trả lời:

Mức phụ cấp cho chức danh công an viên cấp xã (0,5 so với mức lương cơ sở) quy định tại Quyết định số 10/2015/QÐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh được xây dựng trên cơ sở các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương và tình hình, điều kiện thực tiễn địa phương và đã được HÐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 368/2015/NQ-HÐND ngày 8/7/2015. Trong điều kiện nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, đề nghị cán bộ, công chức ở cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã tiếp tục xây dựng và củng cố tinh thần vượt khó, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Phương án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã theo quy định và tình hình thực tiễn địa phương.

- Ðề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời rõ lý do tại sao một số trường hợp tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng chứng nhận Huân chương kháng chiến hạng 3 theo Quyết định số 98/QÐ-TTg ngày 5/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng không được cấp cuống Huân (huy) chương kèm theo.

Trả lời:

Quyết định số 98/2006/QÐ-TTg ngày 5/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; quyết định này không quy định về việc tặng thưởng Huân chương kháng chiến các hạng.

Ðối với cá nhân được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương kháng chiến các hạng thì được kèm theo Bằng Huân chương, Giấy chứng nhận và Cuống Huân chương kháng chiến; trường hợp đã được tặng Huân chương kháng chiến nhưng chưa nhận Cuống Huân chương theo như kiến nghị cử tri (có thể do sai sót trong quá trình giao nhận) thì liên hệ trực tiếp với đơn vị trình khen thưởng (phòng nội vụ cấp huyện) để được hướng dẫn chi tiết.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận