Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sơ kết 5 năm giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

14:40 - Thứ Sáu, 22/02/2019 Lượt xem: 10455 In bài viết

ĐBP - Ngày 22/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội (sau đây gọi là Quyết định 217, 218). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

 

Các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Sau 5 năm ban hành và triển khai với nhiều nội dung hoạt động, Quyết định 217, 218 đã đi vào thực tế, đạt nhiều kết quả tích cực, quan trọng. Cụ thể trong công tác giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên và một số bộ, ngành liên quan xây dựng, ký kết thực hiện 12 chương trình phối hợp giám sát và 1 quy chế phối hợp thí điểm về giám sát về nhiều vấn đề, lĩnh vực. Đặc biệt tổ chức nhiều đoàn giám sát liên ngành với sự tham gia của đại diện các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức, bộ, ngành. Về phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ đã tổ chức được 6 hội nghị phản biện xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội cũng tổ chức phản biện nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Ở địa phương, trong 5 năm ủy ban MTTQ các cấp cơ sở đã chủ trì phối hợp giám sát gần 493.000 cuộc; tổ chức phản biện xã hội gần 83.000 cuộc.

Trong công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các chương trình đề án, chủ trương chính sách của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Đồng thời thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Đến nay đã có 47/63 tỉnh, thành ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại, qua đó kịp thời điều chỉnh những chủ trương, chính sách phù hợp, mang lại hiệu quả, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề về công tác thực hiện, những mô hình hay, kết quả, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thời gian qua.

Phát biểu Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh với Quyết định 217, 218, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt; vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ, của các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên. Từ đó càng đặt ra yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền để hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận