Trả lời kiến nghị cử tri

10:18 - Thứ Sáu, 22/02/2019 Lượt xem: 9652 In bài viết

Cử tri bản Chiếu Sừng, xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé) kiến nghị: Ðề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ tiền cho 3 hộ bổ sung giãn cư từ bản Sen Thượng và bản Tả Ló San vào bản Chiếu Sừng.

Trả lời:

Công trình sắp xếp ổn định dân cư bản Chiếu Sừng, xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé) gắn với Ðồn Biên phòng Sen Thượng (319) được Bộ Quốc Phòng phê duyệt và giao cho Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh làm chủ đầu tư theo Quyết định số 4048/QÐ-BQP ngày 27/10/2011.

Ngày 23/8/2012, UBND huyện Mường Nhé đã ban hành Quyết định số 2016/QÐ-UBND về việc bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án: Sắp xếp ổn định dân cư bản Chiếu Sừng, xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé) gắn với Ðồn Biên phòng Sen Thượng (319) thuộc Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh. Theo đó, UBND huyện Mường Nhé phê duyệt chủ trương sắp xếp 17 hộ dân đăng ký ban đầu và Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh cũng đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ làm nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng cho 15 hộ dân với số tiền là 30 triệu đồng/hộ với tổng kinh phí chi trả là 450 triệu đồng.

Trong số 17 hộ đã đăng ký ban đầu có 2 hộ là Chang Pó Xe và Chang Chang Hòa có tên trong danh sách 17 hộ thuộc diện sắp xếp theo Quyết định số 2016/QÐ-UBND của UBND huyện Mường Nhé nhưng tự ý làm nhà gần đường bê tông (đường vào Ðồn Biên phòng Sen Thượng), không vào khu sắp xếp dân cư quy hoạch của Ðề án (Mặc dù đã nhiều lần được tuyên truyền vận động nhưng không chấp hành) nên không được chi trả tiền hỗ trợ làm nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng. Còn 1 hộ gia đình ông Chu Xè Tư - do gia đình đăng ký di chuyển, bố trí ổn định dân cư sau khi có Quyết định số 2016/QÐ-UBND của UBND huyện Mường Nhé nên chưa được hưởng hỗ trợ; hiện tại BCH BÐBP của UBND tỉnh đang đề xuất với Bộ Quốc phòng cho phép đầu tư giai đoạn 2 của Dự án, trường hợp được chấp thuận sẽ xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Trong các lần làm việc giữa Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh với UBND xã Sen Thượng cùng toàn thể các hộ dân bản Chiếu Sừng về việc giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện dự án thì Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã giải thích rõ các vấn đề thắc mắc trên.

T.K (b/s)
Bình luận