Kỷ niệm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019)

Biên phòng với công tác an dân

08:55 - Thứ Năm, 21/02/2019 Lượt xem: 10508 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của các cấp ủy đảng về xây dựng, phát triển địa bàn biên giới, Ðảng uỷ, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã có nhiều nghị quyết lãnh đạo và các chương trình, kế hoạch cụ thể với những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tế địa phương, đưa công tác Biên phòng toàn dân lên một tầm cao mới...

 

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) gói bánh chưng tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Anh Dũng (BÐBP tỉnh)

Theo đó, các chủ trương, phương hướng tiến hành công tác Biên phòng toàn dân đã được cụ thể hóa thành kế hoạch hàng quý, hàng năm trên từng nội dung, từng giai đoạn, như: Kế hoạch thực hiện các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, kế hoạch xây dựng nhà đại đoàn kết và các công trình dân sinh trên địa bàn khu vực biên giới. Trong tổ chức thực hiện, trên cơ sở kết hợp đồng bộ các giải pháp, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Ðiện Biên đã thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các định hướng, kế hoạch xây dựng và phát triển của địa phương. Việc làm này được kết hợp chặt chẽ với quá trình thực hiện công tác biên phòng, xây dựng địa bàn biên phòng bằng những hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình dân trí, dân cư trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền đi sâu vào phổ biến nghị quyết đại hội đảng các cấp; các điều luật liên quan trực tiếp tới các vấn đề đặt ra với địa bàn dân tộc, biên giới, như: Luật Biên giới quốc gia; Luật An ninh quốc gia; Luật Quốc phòng; các luật Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Cư trú, Phòng chống tham nhũng; Phòng chống ma tuý; các luật về giao thông, môi trường, đất đai. Bên cạnh đó là các pháp lệnh, nghị định, hiệp định, hiệp nghị; các quy chế, chính sách về những vấn đề biên giới, tôn giáo, dân tộc...

Thông tin từ Bộ Chỉ huy BÐBP Ðiện Biên, những năm qua, được sự quan tâm của Ðảng, Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với những cơ chế, chính sách đặc thù, cùng sự nỗ lực, tự thân vận động của cấp ủy, chính quyền các địa phương và đồng bào các dân tộc, nhìn chung địa bàn 4 huyện biên giới có sự phát triển khởi sắc, đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực: Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được bảo vệ toàn vẹn, vững chắc; quân sự - quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh trật tự được giữ vững, ổn định; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, mở rộng; kinh tế - văn hóa - xã hội có bước phát triển khá, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Qua đó, đã góp phần vận động được hàng chục nghìn lượt người dân tự nguyện tham gia vào các hoạt động tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Là ngành chức năng với vai trò nòng cốt, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn, phát huy vai trò chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện toàn diện các nội dung công tác biên phòng; kịp thời tham mưu cho cấp ủy cấp trên những chủ trương giải pháp phù hợp trong xử lý các vấn đề trên địa bàn biên giới của tỉnh nói chung, địa bàn biên giới từng huyện nói riêng, trong đó vừa quản lý, bảo vệ tốt chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn các xã biên giới. Ðảng uỷ, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh xác định công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện là những giải pháp cơ bản để thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng. Trong đó, tập trung trước hết vào một số nội dung quan trọng là: Xóa đói, giảm nghèo; củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn, nhất là với các địa bàn trọng yếu còn nhiều khó khăn, phức tạp.

Là người nhiều năm gắn bó với sự nghiệp biên phòng Ðiện Biên, Ðại tá Phạm Bá Lanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh - đúc kết thực tế thành “phương châm” lãnh đạo, theo đó, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn biên giới là một nội dung quan trọng trong công tác Biên phòng toàn dân, được BÐBP Ðiện Biên hết sức chú trọng. Hiện nay, BÐBP tỉnh có các đội công tác tăng cường cho các xã biên giới. Nhiệm vụ trọng tâm của các đội công tác này là tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các xã biên giới, trước hết là các xã yếu kém, qua đó rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các xã khác; đồng thời, vận hành có hiệu quả mô hình cán bộ biên phòng tăng cường cho cơ sở tham gia cấp uỷ tại đảng bộ các xã biên giới. Ngoài ra, các đội công tác thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn biên giới; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trực tiếp tuyên truyền, vận động để ổn định tình hình nhân dân, đồng thời tham mưu, cho cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước xử lý, không để kéo dài, gây mất an ninh chính trị địa bàn. Hàng năm BÐBP tỉnh tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện các lực lượng dân quân, dự bị động viên, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công an viên, tổ an ninh thôn, bản. Hoạt động phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ngăn ngừa tội phạm trên địa bàn giữa BÐBP với các lực lượng chức năng và nhân dân đã ngày càng được tăng cường, có hiệu quả. Ðặc biệt, BÐBP đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan tuyên truyền, vận động để đồng bào các dân tộc trên địa bàn hiểu rõ về quan điểm, đường lối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của Ðảng, nhận rõ và tích cực đấu tranh phòng, chống các hoạt động xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực xấu trên địa bàn.

Bước sang năm 2019, BÐBP tỉnh xác định tập trung nguồn lực vật chất và trí tuệ tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; nắm chắc tình hình, xử lý đúng đắn các tình huống; sẵn sàng chiến đấu và tham gia phòng chống thiên tai; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả hơn nữa các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, ổn định quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Ðề án Sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé; Ðề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới; phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”; các hoạt động đối ngoại Biên phòng. Tăng cường và giữ vững quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả hơn nữa trong phối hợp quản lý đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tiếp tục tổ chức kết nghĩa giữa các đồn, trạm biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân rộng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nói cách khác, làm tốt việc an dân cũng có nghĩa tạo tiền đề cho công tác Biên phòng toàn dân thành công, thu được những kết quả không chỉ khả quan mà còn bền vững và thiết thực...

Hồng Kỳ
Bình luận