Huyện Ðiện Biên đẩy mạnh cải cách hành chính

08:28 - Thứ Tư, 20/02/2019 Lượt xem: 10104 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, huyện Ðiện Biên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân. Ðồng thời góp phần củng cố bộ máy chính quyền, nâng cao năng lực quản lý, điều hành từ cấp huyện đến cơ sở.

Ðể công tác CCHC thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả, hàng năm UBND huyện Ðiện Biên đã ban hành kế hoạch và phân công các phòng, ban chuyên môn chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ chính, đồng thời tăng cường kiểm tra tại các xã về việc triển khai thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của huyện. Trong năm 2018, UBND huyện đã phối hợp với đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh kiểm tra CCHC tại các xã; tổ chức đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở. Kết quả có 2/25 xã xếp loại tốt; 20/25 xã xếp loại khá và 3/25 xã xếp loại trung bình.

Thực hiện việc tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý Nhà nước, đến nay huyện Ðiện Biên đã thực hiện sáp nhập 4 cơ quan tổ chức thuộc huyện và 3 trường học. Cụ thể, sáp nhập Ban Tổ chức với phòng Nội vụ thành Ban Tổ chức và Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thanh tra; sáp nhập Trường Tiểu học số 1 và Trường Tiểu học số 2 Noong Luống thành Trường Tiểu học Noong Luống (xã Noong Luống); Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư và THCS xã Na Ư thành Trường Tiểu học và THCS xã Na Ư; Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm và Trường THCS xã Pa Thơm thành Trường Tiểu học và THCS xã Pa Thơm. Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng và hoàn thiện đề án sáp nhập các thôn, bản; xây dựng danh mục khung trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm của 13 đơn vị phòng ban của huyện. Qua đó, góp phần tinh giản 49 biên chế toàn huyện trong năm 2018.

Một giải pháp được UBND huyện chú trọng thời gian qua là đơn giản hóa các TTHC; niêm yết công khai và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Ðể thống nhất và chuẩn hóa các TTHC, từ năm 2016, huyện Ðiện Biên đã xây dựng và công bố 259 thủ tục theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Trong những năm qua, việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tại các phòng chuyên môn thuộc huyện luôn được quan tâm để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong thời gian tới huyện sẽ tiến hành triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 tại UBND các xã trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết công việc thuận lợi nhất. Ðến nay, tại Văn phòng HÐND, UBND huyện và 100% các xã đều thực hiện theo cơ chế “một cửa”; phần mềm một cửa điện tử đã được UBND huyện xây dựng và triển khai đến các cơ quan chuyên môn và UBND một số xã trên địa bàn huyện; trong đó quy định cụ thể về các loại công việc được áp dụng giải quyết tại cấp huyện và cấp xã. Tại đây, tất cả các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí, phiếu giao nhận, phiếu báo xử lý chậm… Cổng thông tin điện tử của huyện được duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu; tổ chức thực hiện việc cập nhật, công bố, niêm yết TTHC đúng quy định giúp tổ chức và công dân tiếp cận dễ dàng, thuận tiện.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả CCHC, năm 2019 huyện Ðiện Biên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, tập trung giải quyết các vướng mắc; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các tổ chức và người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại, công khai, minh bạch. Tăng cường tuyên truyền về hoạt động của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tổ chức các lớp bồi dưỡng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nghiệp vụ công tác CCHC... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác CCHC về trình độ chuyên môn và ý thức, thái độ phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

Thành Ðạt
Bình luận