Trả lời kiến nghị cử tri

08:18 - Thứ Tư, 20/02/2019 Lượt xem: 9764 In bài viết

Cử tri bản Huổi Ban, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) kiến nghị: Ðiểm trường của bản đã xây dựng xong (thuộc Ðề án 79 của Chính phủ) nhưng không được bàn giao và đưa vào sử dụng. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân và sớm triển khai bàn giao đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

Trả lời:

Công trình Nhà lớp học bản Huổi Ban, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1088/QÐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh. Hạng mục chính của công trình đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên một số hạng mục và trang thiết bị như: Nhà vệ sinh, bể nước, bàn ghế, tủ, giường ngủ… chưa được thực hiện do nguồn vốn bố trí từ ngân sách Trung ương chưa đủ so với nhu cầu. Vì vậy công trình chưa đủ điều kiện hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng. Hiện tại UBND tỉnh đã kiến nghị cơ quan Trung ương tiếp tục bố trí vốn để thực hiện dự án.

Trước điều kiện nhà lớp học của điểm trường mầm non bản Huổi Ban hiện tại là nhà tạm đã hỏng, không thể khắc phục và gần suối gây nguy hiểm cho các em học sinh, nên Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông - lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - đại diện chủ đầu tư tạm giao 2 phòng nhà lớp học mầm non và 1 phòng nhà lớp học tiểu học, 1 phòng nhà công vụ cho Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Mường Nhé để phục vụ công tác giảng dạy.

Cử tri bản Huổi Lắp, xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé) kiến nghị: Ðề nghị sớm chi trả tiền hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng cho 2 hộ gia đình ông Giàng Seo Bằng và ông Giàng A Dùng có diện tích đất đã bị thu hồi để bố trí đất ở cho bản Huổi Lắp thuộc Ðề án 79 của Chính phủ.

Trả lời:

Hiện nay, đại diện chủ đầu tư (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành các thủ tục theo quy định và thực hiện chi trả xong phần kinh phí bồi thường cho 2 hộ gia đình ông Giàng Seo Bằng và ông Giàng A Dùng.

Cử tri bản Vang Hồ, Huổi Lúm, Huổi Cấu, xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé) kiến nghị: Ðề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm phân rõ ranh giới 3 loại rừng của 3 bản để nhân dân bảo vệ được tốt hơn, tránh tình trạng lấn chiếm gây mất đoàn kết giữa nhân dân các bản.

Trả lời:  Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ðiện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập đã cơ bản được hoàn thiện và đang trong giai đoạn trình duyệt theo quy định. Sau khi dự án được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan sẽ công bố quy hoạch 3 loại rừng và chỉ rõ ranh giới ngoài thực địa cho nhân dân.

T.K (b/s)
Bình luận