Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

08:02 - Thứ Bảy, 16/02/2019 Lượt xem: 10571 In bài viết

ĐBP - Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh được quan tâm đúng mức. Các sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ, cũng như kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Ðiều đó giúp chỉ số CCHC của Ðiện Biên liên tục tăng trên bảng xếp hạng toàn quốc. Kết quả này đã khẳng định sự quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với CCHC.

 

Người dân giao dịch tại bộ phận “Một cửa” xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà).

Theo số liệu công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số CCHC của tỉnh năm 2012 thấp nhất cả nước với thứ hạng 63/63 tỉnh, thành; năm 2016 xếp thứ 42/63 tỉnh, thành và đến thời điểm này, chỉ số CCHC của tỉnh đã vươn lên xếp thứ 24/63 tỉnh, thành. Như vậy, sau nhiều năm liên tục đứng tốp những tỉnh có chỉ số CCHC thấp nhất cả nước, đến nay chỉ số này được cải thiện đáng kể (tăng 39 bậc). Ðây rõ ràng là kết quả cho thấy sự chuyển biến rõ nét nhất trong công tác CCHC ở tỉnh còn nhiều khó khăn như Ðiện Biên.

Có được kết quả trên, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác CCHC; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CCHC: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. Ðồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC; gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá, xếp loại, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ...

Hàng năm, Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính với các nội dung: Chủ trương của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về công tác CCHC; việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; gương điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC ở các sở, ban, ngành, địa phương... trên các phương tiện truyền thông. Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2018, công tác tuyên truyền về CCHC đã đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra, tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân nâng cao nhận thức và nắm vững mục đích, ý nghĩa và lợi ích của công tác CCHC đem lại, qua đó góp phần cùng với cơ quan hành chính các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

Ðể công tác CCHC đi vào nền nếp, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra. Trong năm 2018, đã có 8/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được kiểm tra; 5/10 UBND cấp huyện, thị và trên 30% UBND cấp xã được kiểm tra. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời một số cơ quan, đơn vị còn lơ là trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính... Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo CCHC của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về CCHC, tỉnh đã triển khai thực hiện việc đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Thông qua việc chấm điểm sẽ giúp cho các cấp, ngành làm tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC ở cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy, sau nhiều năm thực hiện CCHC, đến nay công tác CCHC của tỉnh đã khởi sắc đáng kể. Việc triển khai cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vị hành chính được duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ; đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan hành chính Nhà nước được chú trọng và từng bước nâng cao cả về số lượng, chất lượng. Cùng với đó, việc duy trì áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính các cấp được thực hiện có hiệu quả... Kết quả này đã khẳng định sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác CCHC của tỉnh. Ðây sẽ là bước tạo đà vững chắc giúp tỉnh Ðiện Biên những năm tiếp theo tiếp tục cải thiện chỉ số CCHC so với các tỉnh, thành trong cả nước.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận