“Cầu nối” giữa Đảng và nhân dân

11:01 - Thứ Năm, 14/02/2019 Lượt xem: 10845 In bài viết

ĐBP - Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”… những năm qua, công tác dân vận của tỉnh ta đã đạt nhiều thành tựu, góp phần thắt chặt niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” ở cơ sở nên người dân bản Mường Anh, xã Pa Ham (huyện Mường Chà) tích cực tham gia hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế xây dựng đời sống mới. Trong ảnh: Một góc bản Mường Anh.

Thấm nhuần và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã tập trung hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới - văn minh đô thị” được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng; diện mạo đô thị, bản làng ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng lên, nhất là ở các bản làng xa xôi, vùng cao.

Với tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, công tác dân vận đã được các cấp chính quyền trong tỉnh chú trọng triển khai nhất là trong thực hiện các chương trình dự án, chính sách an sinh xã hội. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở từng bước được kiện toàn với các phong trào nổi bật đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, tỉnh ta đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức vận động quần chúng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác dân vận. Cơ quan dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

Được ví như “điểm sáng” trong công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phong trào đã tác động tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế của tỉnh, nhiều mô hình đã thể hiện được vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hưởng ứng phong trào thi đua, nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo theo hướng thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dần hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp; đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên một bước. Năm qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,56% (từ 41,64% năm 2017 xuống còn 37,45% năm 2018); xây dựng được 1.029/1.813 thôn, bản đạt chuẩn văn hóa; 80.244 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới - văn minh đô thị”, nhân dân trong tỉnh hiến đất, hiến kế, đóng góp hàng vạn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, hạ tầng... Đến cuối năm 2018 toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 22 xã. Số tiêu chí đạt bình quân các xã 8,33 tiêu chí/xã... Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, do Mặt trận Tổ quốc làm “cầu nối” đã hỗ trợ các hộ nghèo làm mới và sửa chữa 759 nhà ở; trên 500 suất học bổng, 66 xe đạp cho học sinh con em hộ nghèo đi học; 70 người nghèo khám chữa bệnh dài ngày tại các cơ sở y tế. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban vận động quỹ phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung nguồn hỗ trợ nhân dân xây dựng 808 công trình nhà vệ sinh, bể nước sạch, hố đựng và tiêu hủy rác...

Với quyết tâm cao, chủ động, sâu sát, gắn bó với nhân dân, công tác dân vận tỉnh ta đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xứng đáng là “cầu nối” ý Đảng, lòng dân... Từ đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Sầm Phúc
Bình luận