Trả lời kiến nghị cử tri

10:26 - Thứ Hai, 28/01/2019 Lượt xem: 7467 In bài viết

Cử tri xã Nậm Nèn (huyện Mường Chà) kiến nghị: Ðề nghị Công ty Ðiện lực Ðiện Biên xem xét nối cột hạ thế, kéo đường dây điện từ bản Phiêng Ðất A sang bản mới Phiêng Ðất B có chiều dài khoảng trên 1km cho cụm dân cư (14 hộ) do giãn dân ra nơi ở mới.

Trả lời:

Các hộ dân bản Phiêng Ðất B, xã Nậm Nèn được cấp điện qua đường dây 0,4kV sau trạm biến áp bản Phiêng Ðất A tại vị trí cột điện số 45; do cột điện gần nhất cách khu vực dân cư bản Phiêng Ðất B trên 1 km, đường dây khách hàng đầu tư sau công tơ dài, tiết diện nhỏ nên điện áp thấp. Tuy nhiên việc đầu tư xây dựng mạng lưới điện tại bản Phiêng Ðất B phụ thuộc vào nguồn vốn ngành Ðiện.

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh đề nghị Công ty Ðiện lực Ðiện Biên rà soát, tổng hợp báo cáo Tổng công ty Ðiện lực Miền Bắc xem xét, phân bổ kinh phí từ nguồn vốn của ngành điện xây dựng tuyến đường dây hạ thế cho cụm dân cư bản Phiêng Ðất B, xã Nậm Nèn để ổn định và phát triển sản xuất.

Cử tri xã Huổi Mí (huyện Mường Chà) kiến nghị: Việc hỗ trợ giống cây trồng cho các hộ dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 122/QÐ-UBND ngày 5/3/2013 của UBND tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên, việc hỗ trợ chưa đúng với nhu cầu người dân như: Ða số người dân ở xã Huổi Mí có diện tích đất lúa nương là chủ yếu, diện tích lúa nước rất ít, trong khi đó, hỗ trợ giống cho hộ dân lại là giống lúa ruộng (IR 64, Khang dân), vì vậy việc hỗ trợ chưa hiệu quả. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh xem xét hỗ trợ cho người dân đúng nhu cầu, hiệu quả.

Trả lời:

Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QÐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện hết năm 2018 và sẽ được tích hợp vào hệ thống các chính sách giảm nghèo.

Ðể triển khai thực hiện chính sách, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 122/QÐ-UBND ngày 5/3/2013 quy định hình thức hỗ trợ cho các hộ nghèo là cấp phát hoàn toàn bằng hiện vật (không cấp phát, chi trả bằng tiền mặt). Cụ thể, danh mục các mặt hàng hỗ trợ: Muối i-ốt; bột canh i-ốt trị giá 25.000đ/người/năm. Kinh phí còn lại hỗ trợ bằng giống cây trồng (lúa thuần, ngô lai LVN10, ngô thuần, đậu tương). Ðồng thời cũng đã quy định rõ thẩm quyền tổ chức thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách là UBND cấp huyện, quy trình thực hiện được xác định từ cơ sở, người dân hưởng lợi đăng ký xác định nhu cầu với Trưởng bản tổng hợp gửi UBND cấp xã sau đó UBND cấp xã tổng hợp gửi UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và nhu cầu hỗ trợ.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Mường Chà cho kiểm tra, xác minh, xử lý những kiến nghị của cử tri xã Huổi Mí; báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, HÐND tỉnh.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top