Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng

14:37 - Thứ Sáu, 18/01/2019 Lượt xem: 6161 In bài viết

ĐBP - Ngày 18/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng, nhằm đánh giá công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trịlãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

 
Năm 2018 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát và chấp hành nghiêm chủ trương và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần thu hẹp “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái. Cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy lên một giai đoạn mới mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 toàn ngành xác định chủ động thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu tại hội nghị, biểu dương những kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị: Trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là tiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùy tình trạng suy thoái bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời và phù hợp; quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; tích cực tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo mục tiêu nghị quyết đề ra…

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top