Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

09:08 - Thứ Tư, 16/01/2019 Lượt xem: 9184 In bài viết

ĐBP - Ðịa bàn biên phòng của tỉnh gồm 29 xã biên giới thuộc 4 huyện: Ðiện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé. Nhiều năm nay, cơ sở chính trị tại các địa bàn biên giới được củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu quả điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ cùng các đoàn thể. Có được kết quả đó phải kể đến sự đóng góp quan trọng của bộ đội biên phòng (BÐBP) tỉnh tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nà Bủng giúp người dân bản Nậm Tắt 1 (xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ) làm cầu dân sinh.

Xác định sự vững mạnh của cấp ủy đảng, chính quyền các xã biên giới là nhân tố giữ vai trò trực tiếp quyết định hiệu quả của phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. BÐBP đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp đề ra những biện pháp cụ thể củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Ðảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng, như: xây dựng, củng cố và duy trì nề nếp, phương pháp trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành ở xã; xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, quy hoạch nguồn cán bộ, kế hoạch phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng quy chế phối hợp giữa các chi, đảng bộ 17 đồn biên phòng với Ðảng ủy 29 xã biên giới. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT - TU, ngày 4/12/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường cán bộ cho cơ sở, các xã trọng điểm trên địa bàn” và chủ trương của Tỉnh ủy về tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới; huyện ủy 4 huyện biên giới đã chỉ định 29 đồng chí đội trưởng các đội tăng cường xã biên giới làm Phó bí thư Ðảng bộ 29 xã biên giới. BÐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới; chủ động củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Ðảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng. Tham mưu tổ chức tốt Ðại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở, bầu cử HÐND 3 cấp. Trong 10 năm qua đã tham mưu thành lập đảng bộ 7 xã; 84 chi bộ bản, xóa 96 bản chưa có đảng viên; tham mưu bồi dưỡng kết nạp 1.208 đảng viên; đề nghị bổ sung, thay thế 242 cán bộ xã, bản; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt việc di, giãn dân ra sát biên giới… Từ đó góp phần củng cố, xây dựng nâng cao được vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của tổ chức cơ sở chính trị các xã biên giới.

Các đơn vị trong BÐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã biên giới tiến hành bình chọn 313 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 29 xã biên giới, do cấp Ðồn trực tiếp vận động. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tham gia trao đổi kinh nghiệm vận động gia đình, dòng họ và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và vận động những người có uy tín đã tích cực vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức về quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ biên giới. Nhân dân khu vực biên giới tích cực phối hợp cùng BÐBP thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đi vào nề nếp. Ðến nay đã có 73 thôn, bản và 30 tập thể với 4.428 hộ/17.494 người đăng ký tự quản 365,861km/455,861km đường biên giới; 3.679 hộ/17.461 người đăng ký tự quản 149/165 cột mốc và 5 cọc dấu; thành lập 347 tổ/2.041 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Cùng với chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc; nhân dân còn giúp BÐBP tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên tuyến biên giới Việt - Lào và làm đường tuần tra biên giới; tham gia cùng BÐBP đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động về xâm phạm chủ quyền lãnh thổ.

Ðại tá Phạm Bá Lanh, Phó Chính ủy BÐBP tỉnh, cho biết: Cùng với việc phối hợp tham mưu tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên các tuyến biên giới; đơn vị tập trung xây dựng củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh, đặc biệt là coi trọng củng cố, sắp xếp đội ngũ cán bộ thôn, bản là người dân tộc. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quần chúng nhân dân; tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Ðảng, Nhà nước.

Bài, ảnh: Gia Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top