Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

11:22 - Thứ Ba, 15/01/2019 Lượt xem: 7899 In bài viết

ĐBP - Ngày 15/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 
Năm 2018, Hội đồng Phối hợp PBGDPL đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, các ngành thành viên hội đồng đã tổ chức trên 7.700 cuộc phổ biến, 4 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia; cấp phát gần 24.500 tài liệu; biên soạn và đăng tải trên 4.900 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; đài truyền thanh cấp xã đã phát sóng trên 16.800 lần các chương trình PBGDPL... Đến nay toàn tỉnh có hơn 1.900 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 259 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 105 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Trong năm qua, trên 1.800 tổ hòa giải cơ sở được củng cố, kiện toàn với trên 9.800 hòa giải viên đã tiếp nhận hòa giải 662/891 vụ (đạt 74,3%), góp phần tích cực vào việc giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc tại cộng đồng dân cư, qua đó tăng cường an ninh cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm 2019, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến gắn với công tác thi hành và bảo vệ pháp luật; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp; kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL…

Đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở; đa dạng các hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với các thành viên hội đồng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến đề nghị các đơn vị thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền PBGDPL chuyên sâu hơn; chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, hòa giải viên; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật; kiện toàn các tổ hòa giải; sử dụng kinh phí, nguồn lực sát với thực tế để đạt hiệu quả tuyên truyền tốt  nhất.

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top