Tập trung đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ

14:16 - Thứ Hai, 14/01/2019 Lượt xem: 6598 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn tại Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy năm 2018 tổ chức vào ngày 14/1. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành ủy; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; văn phòng các huyện, thị, thành ủy. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đại biểu dự Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy.

Báo cáo tình hình hoạt động văn phòng cấp ủy 2 năm (2017 - 2018), nêu rõ: Hai năm qua, khắc phục mọi khó khăn, văn phòng cấp ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ, sự chỉ đạo trực tiếp của thường trực cấp ủy để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Văn phòng cấp ủy đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ các hội nghị, tham mưu triển khai thực hiện, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Công tác thông tin tổng hợp được thực hiện hiệu quả, chất lượng thông tin được nâng lên; hoạt động cơ yếu và công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đảm bảo việc chuyển tải thông tin thông suốt, an toàn, bí mật, chính xác, không để xảy ra sai sót. Công tác văn thư - lưu trữ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; công tác tài chính Đảng, quản trị đảm bảo đúng quy định hiện hành, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư được chú trọng quan tâm, kịp thời báo cáo cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, không để đơn thư tồn đọng. Trong 2 năm, văn phòng cấp ủy đã tiếp nhận 438 đơn thư, trong đó đã tham mưu xử lý 240 đơn thư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Cao Cường, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2017 - 2018.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu tập trung trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị thảo luận đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phát động phong trào thi đua từ nay đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn biểu dương những thành tích mà văn phòng cấp ủy đạt được trong thời gian qua. Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị văn phòng cấp ủy các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ xây dựng hình ảnh văn phòng cấp ủy xứng đáng là cơ quan tham mưu, tổng hợp toàn diện cho cấp ủy. Từng cán bộ văn phòng cấp ủy phải thực sự gương mẫu, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục chuyên nghiệp hóa công tác văn phòng cấp ủy, thực hiện tốt phương châm "kỷ cương - đoàn kết - tận tâm - tinh thông - hiệu quả". Tham mưu giúp cấp ủy quản lý tốt tài chính, tài sản Đảng bộ; tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự của văn phòng cấp ủy.

Ghi nhận thành tích đạt được trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2017 - 2018, Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top