Trả lời kiến nghị cử tri

09:06 - Thứ Hai, 14/01/2019 Lượt xem: 5564 In bài viết

Cử tri tổ dân phố 16, phường Thanh Bình kiến nghị: Việc chi trả chế độ an dưỡng của gia đình chính sách còn bất cập chưa phù hợp, cụ thể: nếu đi an dưỡng tập trung thì được chi trả 2,5 triệu đồng/người, nhưng đăng ký an dưỡng tại nhà thì chỉ được chi trả 50% mức đi an dưỡng tập trung.  Ðề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải thích rõ cho cử tri được biết về sự chênh lệch giữa 2 mức chi, 50% số kinh phí còn lại không chi cho đối tượng chính sách an dưỡng tại nhà được sử dụng thế nào?

Trả lời:

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLÐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định:

“Ðiều 5. Chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe

1. Ðiều dưỡng tại nhà:

a) Mức chi: 1.110.000 đồng/người/lần;

b) Phương thức: Chi trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

2. Ðiều dưỡng tập trung:

a) Mức chi: 2.220.000 đồng/người/lần, bao gồm: Tiền ăn sáng và 2 bữa chính; thuốc bổ và thuốc chữa bệnh thông thường; quà tặng đối tượng; các khoản chi khác không quá 320.000 đồng (gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, báo, tạp chí và một số vật phẩm khác).

b) Phương thức: Kinh phí thực hiện điều dưỡng tập trung được giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện rút dự toán thanh toán cho cơ sở điều dưỡng theo số lượng đối tượng được điều dưỡng thực tế từng đợt”.

Thực hiện Thông tư nêu trên, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát, lập danh sách người có công với cách mạng và thân nhân người có công đủ điều kiện hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe (bao gồm cả điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình); trên cơ sở danh sách do các địa phương đăng ký trong đó có xét đến tính chất luân phiên từng đợt của từng đối tượng và dự toán kinh phí do ngân sách Trung ương phân bổ, định mức chi theo Thông tư nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Ðiều dưỡng người có công với cách mạng và Quyết định điều dưỡng tại gia đình.

Ðối với điều dưỡng tập trung thì thực hiện rút dự toán cho cơ sở điều dưỡng theo số lượng đối tượng được điều dưỡng thực tế từng đợt. Ðối với điều dưỡng tại gia đình thì chi trực tiếp cho đối tượng được hưởng. Dự toán kinh phí thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe này được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thẩm tra, quyết toán theo đúng quy định.

Như vậy, kinh phí thực hiện chính sách được chi theo đối tượng và định mức của từng đợt và không có khoản kinh phí dư 50% như ý kiến của cử tri.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top