Trả lời kiến nghị cử tri

08:40 - Thứ Sáu, 11/01/2019 Lượt xem: 5638 In bài viết

Cử tri tổ dân phố 16, phường Nam Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) đề nghị: Công ty Ðiện lực Ðiện Biên xem xét lắp đặt đường dây tải điện 3 pha và bố trí thêm 8 cột điện khu vực tổ dân phố 16 để phục vụ nhân dân sản xuất, sinh hoạt.

Trả lời:

Khu dân cư trại 1 cũ thuộc tổ dân phố 16 có khoảng 50 hộ dân được cấp điện từ cột điện số 26 và số 27 đường dây 0,4kV sau trạm biến áp trại 1, chiều dài đường dây sau công tơ khoảng 300m; Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã báo cáo, trình Tổng Công ty phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục nêu trên. Trong thời gian chưa xây dựng được đường dây, đề nghị nhân dân tăng cường công tác quản lý đường dây sau công tơ đảm bảo an toàn điện.

Cử tri các phường Mường Thanh, Nam Thanh, Thanh Bình kiến nghị: Từ tháng 8/2017 đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng cấp nước Ðiện Biên đã thu phí nước thải (phí môi trường) bằng 10% giá trị của 1m3 nước sạch (qua hóa đơn nước sinh hoạt). Ðề nghị UBND tỉnh cho biết việc thu phí này đúng hay sai, phải chăng việc thu phí này là thu phí chồng phí vì nhân dân đã nộp phí vệ sinh môi trường?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 154/2016/NÐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định: đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là nước thải sinh hoạt các hộ gia đình; mức phí tối thiểu là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; người nộp phí thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho đơn vị cung cấp nước sạch đồng thời với việc thanh toán tiền sử dụng nước sạch theo hóa đơn bán hàng hàng tháng. Trên cơ sở đó, ngày 13/7/2017 HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 61/2017/NQ-HÐND quy định mức thu miễn, giảm thu nộp quản lý và sử dụng các loại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2017/QÐ-UBND ngày 10/8/2017 về danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên có thời điểm áp dụng từ 1/8/2017 quy định “Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NÐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ” và bằng mức tối thiểu theo quy định.

Như vậy, việc Công ty Cổ phần Xây dựng cấp nước Ðiện Biên đã thu phí nước thải (phí môi trường) bằng 10% giá trị của 1m3 nước sạch (qua hóa đơn nước sinh hoạt) từ tháng 8/2017 đến nay là đúng theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NÐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 61 của HÐND tỉnh.

Ðối với phí vệ sinh môi trường: là khoản phí chi trả cho việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Còn phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Ðiều 148, Luật Bảo vệ môi trường 2014 “Phí bảo vệ môi trường là khoản phí mà tổ chức, cá nhân phải trả do hoạt động của họ hoặc sản phẩm họ dùng có ảnh hưởng bất lợi cho môi trường, làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường. Nhà nước sẽ dùng khoản phí này vào việc bảo vệ, cải thiện môi trường”; đồng thời theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015 quy định phí bảo vệ môi trường bao gồm: phí bảo vệ môi trường với nước thải, phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường với khí thải.

Như vậy, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh môi trường (hay giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt) là hai khoản thu khác nhau. Việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không phải là phí chồng phí.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top