Toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

13:57 - Thứ Tư, 09/01/2019 Lượt xem: 5802 In bài viết

ĐBP - Ngày 9/1, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019; thông qua dự thảo trình UBND tỉnh quyết định ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản NTM và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; tham gia dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 8,6 tiêu chí/xã (tăng 1,86 tiêu chí/xã so với năm 2017). Tiêu biểu là thị xã Mường Lay và TP. Điện Biên Phủ đạt 19 tiêu chí/xã; huyện Điện Biên: 13,2 tiêu chí/xã; Mường Ảng: 8,2 tiêu chí/xã; Tuần Giáo: 7,1 tiêu chí/xã… Hiện nay, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định xét công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM (đạt 19/19 tiêu chí) gồm: Mường Phăng, Nà Nhạn, Núa Ngam, Noong Luống (huyện Điện Biên); Chà Nưa (huyện Nậm Pồ); Sín Thầu (huyện Mường Nhé) và 3 xã cơ bản đạt chuẩn (từ 15 - 18 tiêu chí), gồm: Quài Nưa (huyện Tuần Giáo), Mường Mươn (huyện Mường Chà), Mường Luân (huyện Điện Biên Đông).

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện chương trình nhằm phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 9,3 tiêu chí/xã; hết 6 tháng đầu năm 2019 không còn xã dưới 5 tiêu chí; có trên 11 sản phẩm đạt tiêu chí Chương trình OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Thảo luận về dự thảo trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản NTM và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM, đại biểu dự hội nghị tập trung làm rõ hơn một số tiêu chí về: đường giao thông, hàng rào nhà văn hóa, thu nhập…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đề nghị các xã đã đạt chuẩn NTM giữ vững, nâng cao các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM đến năm 2020, báo cáo cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020, đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu ý kiến của các đơn vị, sở, ngành, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top