Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 bế mạc

09:11 - Thứ Ba, 08/01/2019 Lượt xem: 8216 In bài viết

Sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khoá VIII) đã hoàn thành đầy đủ các chương trình, kế hoạch đã đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp ngày 7-1 tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Các đại biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị, thực hiện Quy định 262 ngày 8-10-2014 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm của Đoàn Chủ tịch đối với thành viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Hội nghị cũng thống nhất đề nghị hiệp thương bổ sung 15 vị vào Ủy viên Ủy ban và bốn vị vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa VIII).

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, năm 2019 là mốc thời gian quan trọng, là năm thứ tư chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; là năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đối với Quốc hội, năm 2019 là năm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng hoạt động. Đối với Chính phủ là năm tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Riêng đối với MTTQ Việt Nam, năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX theo tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, ngay từ hôm nay, với tinh thần phấn đấu, chủ động, quyết liệt, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thống nhất việc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 về quan điểm và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong cả hệ thống.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị.

Theo đó, Mặt trận các cấp cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8, 9 (khóa XII). Trong đó chú trọng tham gia và làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống MTTQ Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong phương thức tổ chức thực hiện, Mặt trận các cấp phải xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đúng vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm bắt đầu từ Trung ương, các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế để xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình, bảo đảm rõ việc, rõ kết quả; không ôm đồm, dàn trải mà hiệu quả thấp. Tiếp tục phát huy ưu điểm, thế mạnh trên tinh thần không ngừng đổi mới để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác Mặt trận. Các cấp Mặt trận phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, công tác Mặt trận trong năm 2019 cần ưu tiên, tập trung vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; các cuộc vận động, phong trào phải thiết thực, lấy chất lượng làm mục tiêu cơ bản, không chạy theo số lượng; xác định nội dung trọng tâm trong từng năm, từng giai đoạn để tổ chức thực hiện và định kỳ đánh giá kết quả.

Bên cạnh đó cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu UBTƯ MTTQ Việt Nam phải đi đầu trong việc đổi mới hình thức và nội dung hoạt động, phổ biến những sáng tạo, mô hình hay, cách làm tốt, gương tiêu biểu điển hình để tạo không khí thi đua sôi nổi trong hệ thống.

Đồng thời, cần tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đồng thời phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương và của đất nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận