Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

09:37 - Thứ Hai, 07/01/2019 Lượt xem: 3531 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết số 28), Ðiện Biên đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước xây dựng, củng cố các tiềm lực vững chắc trong KVPT, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cập nhật thông tin, tình hình kinh tế - xã hội qua sách báo.

Nhờ thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với việc tiếp tục xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, tổ chức huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”; tích cực đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, âm mưu thành lập “Vương quốc Mông”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tập trung xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, khả năng hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị lực lượng vũ trang. Huấn luyện lực lượng thường trực theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, lực lượng biên phòng “cơ bản, thiết thực, vững chắc, tập trung và chuyên sâu”; lực lượng công an “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”. Kết quả huấn luyện, diễn tập hàng năm 100% đạt yêu cầu; trong đó, từ 75 - 80% khá, giỏi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh trong tình hình mới.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý và sử dụng tài nguyên. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của cả nước, xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; trong đó, tập trung ưu tiên quỹ đất cho quy hoạch xây dựng các thành phần thế trận quân sự trong KVPT, như: KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, trận địa phòng không; các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công trình kinh tế - quốc phòng, công trình dân sự có tính lưỡng dụng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, bổ sung xây dựng quy hoạch vùng, điểm kinh tế, quy hoạch ngành, lĩnh vực trong từng giai đoạn, gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT. Tập trung chỉ đạo cải thiện các chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh, tiếp tục rà soát, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tạo động lực, sự đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh. Hình thành và phát triển 3 vùng kinh tế (vùng kinh tế động lực quốc lộ 279; vùng kinh tế nông - lâm nghiệp sinh thái sông Ðà và vùng kinh tế Mường Chà - Mường Nhé); phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố thế trận quân sự trong KVPT tỉnh. Chú trọng quy hoạch, đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng chuyên canh gắn với phát triển theo mô hình nông thôn mới… Nhờ vậy, trong thời gian qua tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì, tăng trưởng khá, các mặt xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 (giá so sánh năm 2010) đạt hơn 10.482,2 tỷ đồng (tăng 7,15% so với thực hiện năm 2017); thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 27,3 triệu đồng/năm.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; các huyện: Mường Chà, Mường Nhé và Nậm Pồ kết hợp chặt chẽ với Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 thực hiện xây dựng các khu kinh tế, tạo nguồn lực làm cơ sở xây dựng tiềm năng, tiềm lực kinh tế của tỉnh, huyện. Nhất là việc thực hiện Ðề án 79 về sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé của Thủ tướng Chính phủ đến nay đã cơ bản bố trí, sắp xếp ổn định tại chỗ cho các hộ dân thuộc 128 bản ổn định về đất ở và đất sản xuất; bố trí, sắp xếp ổn định cho 1.647 hộ để thành lập 32 bản mới và bố trí xen ghép vào 6 bản đã góp phần hạn chế tình trạng di cư tự do, ổn định tình hình trật tự - an toàn xã hội.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác