Nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ của văn phòng cấp ủy

14:55 - Thứ Bảy, 05/01/2019 Lượt xem: 9236 In bài viết

ĐBP - Ngày 5/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019. Các đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, công tác của Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bằng nghị quyết, chương trình hành động; tham mưu cho cấp ủy ban hành 7 nghị quyết, 9 chỉ thị, 6 quy định, 39 kết luận, 22 kế hoạch, 43 chương trình... Văn phòng đã chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nội dung tài liệu phục vụ 84 cuộc họp, hội nghị của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy với các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước lên thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Thực hiện tốt quy trình xử lý công văn đi và đến đảm bảo chính xác, an toàn, bí mật...

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thông tin tổng hợp, phục vụ các hoạt động của cấp ủy; phối hợp xây dựng thẩm định các đề án, chương trình kế hoạch, các văn bản trình cấp ủy; tham mưu tốt công tác quản lý điều hành ngân sách Đảng đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chi thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy và hoạt động các cơ quan khối Đảng tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đề nghị: Trong năm 2019, tỉnh có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, công tác phục vụ; kiện toàn nhân lực, nhân sự của một số bộ phận đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị...

Tin, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận