Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu ban hành các nghị quyết, kế hoạch hoạt động

14:11 - Thứ Năm, 03/01/2019 Lượt xem: 8783 In bài viết

ĐBP - Ngày 3/1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

 

Đại biểu dự hội nghị.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 59 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc. Năm 2018, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác của cơ quan, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt gắn việc “học tập và làm theo” với thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tích cực phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và điều chỉnh kịp thời các chương trình, kế hoạch đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; năm 2019, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ của tập thể, vai trò của cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu ban hành các nghị quyết, kế hoạch hoạt động; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh năm 2019.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận