Kết quả năm 2018 tạo động lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020

10:33 - Thứ Sáu, 28/12/2018 Lượt xem: 11100 In bài viết

Mùa A Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

ĐBP - Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ cả giai đoạn 2016 - 2020. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên, kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển khá toàn diện nửa kỳ đầu của kế hoạch 5 năm (2016 - 2020): Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước tăng 8,3%/năm; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

 

Ðồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mốc giới theo quy hoạch Cảng Hàng không Ðiện Biên. Ảnh: Phạm Trung

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 76/2017/NQ-HÐND, ngày 9/12/2017 của HÐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế địa phương. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QÐ-UBND ngày 19/1/2018 về Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2018 với 9 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp chủ yếu. Các ngành, huyện, thị xã, thành phố đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng: Giá trị GRDP (theo giá so sánh 2010) đạt 10.482 tỷ 240 triệu đồng, tăng 7,15% so với thực hiện năm 2017. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông, lâm, thủy sản giảm 1,23%; công nghiệp - xây dựng tăng 0,34%; dịch vụ tăng 0,86%. GRDP bình quân ước đạt 27,31 triệu đồng/người/năm, tăng 12,14%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 37,45% (giảm 3.558 hộ tương đương 3,56% so với năm 2017). Cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tốt, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Ðạt được những kết quả đó là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ. Với sự nhất trí đồng lòng cao, tỉnh ta đã tận dụng tốt mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, bám sát tình hình thực tiễn tại cơ sở, xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 là: Tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng và đổi mới nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy quản lý Nhà nước.

 

Thị xã Mường Lay hôm nay mang dáng dấp một đô thị hiện đại. Ảnh: Hải Yến

Năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng nhất; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tạo động lực, sự đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh. Ðồng thời, tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ quản lý đầu tư theo đúng quy hoạch hiện hành. Trong năm đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án và 4 dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký trên 4.900 tỷ đồng. Dự ước năm 2018 có 7 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký 114,8 tỷ đồng. Hiện nay, đã có một số nhà đầu tư lớn đang tham gia nghiên cứu như: Tập đoàn TH Truemilk, Vietjet, Vingroup, FLC. Sau khi công bố quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Ðiện Biên giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý đất đai nằm trong vùng quy hoạch sân bay; khảo sát tổng hợp nhu cầu giải phóng và lựa chọn địa điểm quy hoạch khu tái định cư. Việc nâng cấp sân bay Ðiện Biên Phủ ngoài ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh quốc gia còn thúc đẩy khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch của Ðiện Biên, đặc biệt là quần thể di tích lịch sử chiến trường Ðiện Biên Phủ; gắn kết Ðiện Biên với các địa phương trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để du khách, nhà đầu tư đến Ðiện Biên nhanh chóng, thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương có bước phát triển đột phá.

Trong năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chương trình trọng điểm trên địa bàn. Ðã sửa đổi, bổ sung chính sách đặc thù phù hợp với thực tế để tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạm ứng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện Dự án Ðường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung. Ðối với Ðề án 79, đến nay cùng với việc bố trí sắp xếp thành lập các bản mới, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị ở cơ sở, tình hình trật tự - an toàn xã hội từng bước được ổn định. Tiếp tục hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ổn định đời sống sản xuất cho người dân. Trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục giữ vững, nâng cao các tiêu chí đối với 13 xã đã được công nhận đạt chuẩn và 3 xã cơ bản đạt chuẩn năm 2017. Phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm 6 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 22 xã. Số tiêu chí đạt bình quân 8,33 tiêu chí/xã, số xã dưới 5 tiêu chí đến hết năm 2018 giảm còn 18 xã.

Năm 2018, chúng ta đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng với 32/37 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch. Những kết quả đó là môi trường thuận lợi để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào năm 2019 - năm có ý nghĩa “nước rút” trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Tại kỳ họp thứ 9, HÐND tỉnh khóa XIV đã ra Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 với các mục tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,2%; GRDP bình quân đạt 30,45 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định: Nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 0,41%, công nghiệp - xây dựng tăng 0,01%, dịch vụ tăng 0,47%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.196 tỷ 397 triệu đồng, trong đó thu nội địa 1.150 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm khoảng 11.838,88 tỷ đồng (tăng 15,64% so với năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33,97%; có thêm 8 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới...

Ðể đạt những mục tiêu đó, UBND tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HÐND tỉnh để tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trong lĩnh vực kinh tế, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp - xây dựng; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý quy hoạch, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế. Ðối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Tập trung thực hiện hiệu quả Ðề án tinh giản biên chế; đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, đổi mới phương thức điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ máy hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức để xây dựng nền hành chính, chính quyền phục vụ.

Trước mắt dù còn không ít khó khăn, song tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc thực hiện đổi mới toàn diện, tỉnh ta tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, đưa Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Bình luận
Back To Top