Dân quanh Ðảng và Ðảng trong dân

10:15 - Thứ Sáu, 28/12/2018 Lượt xem: 9352 In bài viết

ĐBP - Như một sự trùng hợp thú vị, năm dương lịch 2018 kết thúc khi Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII mở ra. Cùng với hơn 90 triệu trái tim đồng bào cả nước, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên náo nức hướng về Thủ đô với những hy vọng và niềm tin mãnh liệt tự đáy lòng...

Trong niềm hạnh phúc hôm nay, chúng ta có quyền tự hào nhìn lại gần 90 năm theo Ðảng (1930 - 2018) và nhất là hơn 30 năm đổi mới vừa qua. Từ trong đói nghèo lạc hậu, Ðảng làm cuộc “hóa thân” vĩ đại như Phù Ðổng vươn vai. Chính thành tựu mọi mặt của công cuộc đổi mới đã trở thành nguồn động viên toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục vững tin để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được kết tụ và nhân lên, để tạo ra tài năng, tạo ra nguồn lực phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Như “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội” của Ðảng đã chỉ rõ: Phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến, đồng thời kiên định với lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Sau hơn ba thập niên đổi mới, điều mà ai cũng nhận thấy là sức dân được giải phóng, trí tuệ con người càng ngày càng được coi trọng, mối quan hệ giữa dân với Ðảng và giữa Ðảng với Nhà nước không ngừng gắn bó và củng cố mật thiết hơn, an ninh - quốc phòng ngày thêm vững chắc. Với cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ðảng ta chủ trương nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Chúng ta đều biết, năm 2018, trước những tác động tiêu cực của tình hình suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, cùng những trở ngại đặc thù của một tỉnh miền núi biên giới đặc biệt khó khăn; song cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh vẫn quyết tâm vượt qua mọi thử thách, đoàn kết để tổ chức và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. Con số thống kê cho ta cơ sở để thêm vững tin vào chủ trương, trí tuệ và quyết tâm đi lên. Theo đó, khép lại năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục phát triển, 32/37 chỉ tiêu đạt trên 100% so với kế hoạch, 05/37 chỉ tiêu tuy không đạt kế hoạch theo Nghị quyết HÐND tỉnh đề ra nhưng đều ở mức cơ bản hoàn thành (đạt trên 95%). Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp có nhiều chuyển biến, thu hút được các dự án đầu tư; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, nhất là vốn đầu tư từ doanh nghiệp và người dân; thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán; cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng. Những thành tựu đạt được sẽ tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2019, tỉnh Ðiện Biên sẽ chào đón nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Ðây là năm diễn ra các sự kiện lớn, những dấu mốc quan trọng, như: Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); 110 năm thành lập tỉnh Ðiện Biên (28/6/1909 - 28/6/2019); 70 năm thành lập Ðảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019); 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Ðiện Biên (1/1/2004 - 1/1/2019). Trong niềm phấn khởi với những thành tựu nhiều mặt của nửa nhiệm kỳ qua, tuy còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Trung ương, sự giúp đỡ của các bộ, ngành và đồng bào cả nước; Ðảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Ðặc biệt, khi lòng dân đã thuận thì nhân dân sẽ đoàn kết xung quanh Ðảng và trong lòng dân Ðảng mãi mãi là niềm tin, trí tuệ và phẩm giá; cùng phấn đấu cho một tương lai phồn thịnh hơn, ấm no hơn...

Hồng Kỳ
Bình luận
Back To Top