Trả lời kiến nghị cử tri

08:42 - Thứ Sáu, 28/12/2018 Lượt xem: 8076 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Ðề nghị tỉnh có giải pháp hiệu quả hơn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được đào tạo, tránh lãng phí. Hiện nay, nhiều cháu học xong đại học, tốt nghiệp loại giỏi không trở về địa phương công tác.

Trả lời:

Chính sách thu hút những người có trình độ cao về công tác tại tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 32/2012/QÐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh, trong đó các đối tượng thu hút là lực lượng thiếu hụt của tỉnh, gồm: Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I và tương đương; bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II và tương đương; phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nội trú trở lên.

Ðối với việc tuyển dụng trình độ đại học phải thực hiện theo các quy định về thi tuyển hoặc xét tuyển, trên cơ sở yêu cầu vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan, đơn vị. Trường hợp tốt nghiệp loại giỏi sẽ được xem xét cộng điểm trong quá trình tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Cửu tri kiến nghị: Mức phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm ở tổ dân phố theo Quyết định số 10/2015/QÐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh hiện nay chỉ được hưởng mức 20% là thấp, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét nâng mức phụ cấp lên 100%.

Trả lời:

Mức phụ cấp kiêm nhiệm (20%) tại Quyết định số 10/2015/QÐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh là mức cao nhất theo quy định của Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLÐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2009/NÐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, yêu cầu UBND TP. Ðiện Biên Phủ thông báo tới cử tri, đồng thời tích cực tuyên truyền tới cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã tiếp tục xây dựng và củng cố tinh thần vượt khó, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó rà soát hoàn chỉnh chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách; UBND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top