Chờ đón thành quả của năm 2019

08:59 - Thứ Năm, 27/12/2018 Lượt xem: 8864 In bài viết

ĐBP - Ðiểm lại gần 90 năm qua, trên con đường lớn xã hội chủ nghĩa, nhờ sự lựa chọn sáng suốt và lãnh đạo tài tình của Ðảng Cộng sản việt nam quang vinh và Bác Hồ, đất nước ta đã làm nên những điều kỳ diệu trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chưa khi nào trên trường quốc tế, uy tín của Ðảng ta và của nước ta lại được đề cao như bây giờ...

 

Nhờ sự quan tâm, những chính sách hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước và của tỉnh, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Trong ảnh: Người dân xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng) thu hoạch cà phê. Ảnh: Văn Thành Chương

Dân tộc Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam, điều đó đồng nghĩa với sự trường tồn vững chắc và phát triển thịnh vượng, nhờ vào chính bản lĩnh, cốt cách và tinh thần Việt Nam; nhờ vào chính bàn tay, khối óc của con người Việt Nam. Trong mọi hoàn cảnh, khi Ðảng phát động thì mọi người dân đều hăng hái và tự giác hưởng ứng; điều đó cho thấy niềm tin tuyệt đối của nhân dân với Ðảng. Tháng 9/1969, trước khi vĩnh viễn đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta một Bản di chúc lịch sử. Trong đó, có đoạn Bác nói về nhân dân lao động, như sau: “Nhân dân lao động ở miền xuôi cũng như ở miền núi đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy nhân dân ta rất anh dũng, dũng cảm, hăng hái cần cù. Từ ngày có Ðảng, nhân dân ta luôn đi theo Ðảng, rất trung thành với Ðảng. Ðảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Trong số những điều dặn lại, có ít nhất một lần Bác nhắc đến nông dân với tất cả tấm lòng yêu thương và cả sự tin tưởng, gửi gắm. Rõ ràng đây là cách Bác giao nhiệm vụ cho người ở lại, nhưng thật nhẹ nhàng, cứ như một lời tâm sự. Nhân dân đã giúp cho công cuộc kháng chiến giành được những thắng lợi ban đầu, đó là cơ sở để Bác đặt niềm tin tưởng rằng nhất định nhân dân còn tiếp tục giúp, cho đến khi nào kháng chiến giành thắng lợi hoàn toàn, cho đến khi nào việc kiến quốc xã hội chủ nghĩa đi đến thành công. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác, những năm qua, Ðảng và Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án... cụ thể và thiết thực, nhằm từng bước nâng cao mức sống nhân dân nói chung, nhân dân lao động nói riêng. Bên cạnh các chính sách về giống, về vốn, về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thì hệ thống chính sách về miễn giảm thuế nông nghiệp, thuỷ lợi phí, cấp sách vở và miễn học phí cho học sinh vùng sâu, vùng xa cũng như con em nông dân nghèo vùng thấp... điều đó thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta, chứng tỏ chúng ta đã và đang học tập và làm theo những điều Bác dạy...

Hòa chung tiến trình đi lên của đất nước, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Ðiện Biên đã và đang đoàn kết một lòng trong nỗ lực dựng xây. Năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh kinh tế chung của nước ta còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ tỉnh, song với quyết tâm của Tỉnh ủy, HÐND và UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 đạt 10.482 tỷ 240 triệu đồng, tăng 7,15% so với thực hiện năm 2017; tốc độ tăng GRDP bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 8,30%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định; các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Ðề án Tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả bước đầu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, nhất là vốn đầu tư từ doanh nghiệp và người dân. Các mặt văn hóa xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có chuyển biến. Xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Ðến nay, có 17/18 nhóm chỉ tiêu của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá.

Từ những quyết sách sáng suốt, Ðảng ta sẽ tiếp tục tạo ra những thời cơ mới và vận hội mới, chấp nhận thách thức và vượt lên thách thức, tạo đà một cách mạnh mẽ cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nước. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XIII, chúng ta tin tưởng sâu sắc và vui mừng chờ đón thành quả của năm 2019, sẵn sàng làm hết sức mình để góp phần đưa nghị quyết đại hội Ðảng các cấp vào cuộc sống, làm cho nghị quyết ý nghĩa hơn qua từng hành động cụ thể. Ðược nhân dân tin tưởng và ủng hộ, Ðảng ta đang viết tiếp trang sử hào hùng của một Ðảng mác xít chân chính, trung thành với lý tưởng của Bác Hồ, phụng sự lợi ích dân tộc, hết lòng chăm lo cho cuộc sống nhân dân...

Hồng Kỳ
Bình luận

Tin khác

Back To Top