Giáo dục lý luận chính trị ở TP. Ðiện Biên Phủ

08:38 - Thứ Tư, 26/12/2018 Lượt xem: 7332 In bài viết

ĐBP - Thành lập từ tháng 7/1998, đến nay Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) TP. Ðiện Biên Phủ đã có những bước phát triển về mọi mặt. Cùng với việc thực hiện tốt các chương trình theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, của tỉnh và thành phố, đội ngũ cán bộ ngày càng kiện toàn; cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động được tăng cường; sự phối hợp giữa trung tâm với các ban, ngành, đoàn thể ngày càng hiệu quả.

Trung tâm hiện có 17 giảng viên, trong đó 2 giảng viên chuyên trách, 15 giảng viên kiêm chức. Giảng viên của trung tâm đều có năng lực giảng dạy, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực phụ trách, có tinh thần trách nhiệm cao. Trung tâm luôn chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, giúp người học vừa nắm chắc kiến thức, vừa có kỹ năng thực hành. Ðến nay, 90% giảng viên đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng giáo án điện tử. Hàng năm, đội ngũ giảng viên đã tập trung ngiên cứu, nắm vững và vận dụng thực tiễn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, tình hình kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh để vận dụng vào bài giảng, thực hiện gắn lý luận với thực tiễn. Giảng viên vận dụng sáng tạo, lồng ghép các chuyên đề, các chương trình phù hợp với từng loại hình lớp học; thường xuyên cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ðồng thời, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tham dự các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức để trau dồi, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn, phục vụ công tác giảng dạy ngày một tốt hơn.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm BDCT thành phố đã mở được 400 lớp bồi dưỡng với 36.408 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố. Số lượng, loại hình và phương pháp mở lớp cũng đa dạng, phong phú. Năm 2018, Trung tâm đã mở 76 lớp cho trên 9.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng như: bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, nghiệp vụ công tác mặt trận, đoàn thể; kiến thức về an ninh - quốc phòng; bồi dưỡng đại biểu HÐND các cấp; học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức; lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; bồi dưỡng quản lý Nhà nước và tổ chức các buổi thông tin thời sự… Qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng đã giúp cho học viên được thông tin kịp thời tình hình trong nước và thế giới; có định hướng tư tưởng rõ ràng; nâng cao nhận thức lý luận chính trị, năng lực công tác, kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở góp phần nâng cao kết quả học tập, lao động, công tác. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên chủ yếu thông qua bài viết thu hoạch, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 70% trở lên.

Thời gian tới, Trung tâm BDCT TP. Ðiện Biên Phủ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh, các phòng, ban, đơn vị thành phố chú trọng đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường liên kết, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy… góp phần đưa trung tâm trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn thành phố.

Huyền Trang

(Ðài TT - TH TP. Ðiện Biên Phủ)

Bình luận

Tin khác

Back To Top