Trả lời kiến nghị cử tri

08:37 - Thứ Tư, 26/12/2018 Lượt xem: 9178 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc giao đất nông nghiệp cho nhân dân ở khu vực tái định cư mẫu Nậm Chim, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) đối với các hộ chưa được giao đủ theo hạn mức (2ha), đề nghị xem xét hỗ trợ bằng tiền.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 34/TB-UBND ngày 10/8/2018 và Văn bản số 2224/UBND-TH ngày 14/8/2018 giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngân hàng Phát triển Chi nhánh tỉnh Ðiện Biên, UBND các huyện: Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, các ngành, đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ để đánh giá tổng thể những tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ sản xuất, giao đất... cho các hộ dân tại khu tái định cư Si Pa Phìn.

Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ sản xuất, giao đất... cho các đối tượng tại điểm tái định cư Si Pa Phìn được triển khai thực hiện đã lâu (đến nay đã gần 20 năm) và có nhiều nội dung tồn tại phức tạp. Ðến nay, Sở Kế hoạch và Ðầu tư, các ngành đơn vị liên quan đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo xử lý cụ thể và thông báo đến cử tri.

Cử tri kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư thi công tuyến đường cầu C4 trên địa phận tổ dân phố 11, phường Nam Thanh bố trí hệ thống đèn điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Trả lời:

Dự án Ðầu tư xây dựng cầu C4 và cầu Nậm Thanh được Bộ Giao thông  - Vận tải phê duyệt tại Quyết định số l08l/QÐ-BGTVT ngày 8/4/2016 theo đó chủ đầu tư của dự án là: Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông - Vận tải). Sở Giao thông - Vận tải chỉ được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng. Theo hồ sơ thiết kế 2 công trình nêu trên thì không có phần thiết kế hệ thống đèn điện chiếu sáng phần đường vào cầu. Về vấn đề này Sở Giao thông - Vận tải đã có văn bản đề nghị Tổng cục Ðường bộ Việt Nam bổ sung kinh phí bố trí hệ thống điện chiếu sáng đối với 2 công trình nêu trên.

Cử tri kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức thu gom nước thải đến tất cả các hộ dân trên địa bàn, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Trả lời:

Dự án Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải TP. Ðiện Biên Phủ sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành, UBND thành phố (chủ sở hữu công trình) đã ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng tỉnh Ðiện Biên quản lý, vận hành, khai thác hệ thống theo quy định. Tuy nhiên, do giới hạn về nguồn vốn nên quy mô dự án mới chỉ đầu tư được trên địa bàn phường Nam Thanh, Mường Thanh, Thanh Bình và một phần phường Tân Thanh, nội dung đầu tư chủ yếu là mạng lưới tuyến đường ống chính có thiết kế hệ thống hố ga chờ để đấu nối thu gom nước thải cho các hộ dân.

Ðể đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, yêu cầu UBND TP. Ðiện Biên Phủ thông báo tới cử tri, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động, phối hợp với đơn vị quản lý vận hành để đấu nối đường ống thoát nước thải vào các hố ga chờ của hệ thống đường ống chính, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, huy động nguồn vốn để đầu tư mở rộng mạng lưới thu gom nước thải trên địa bàn thành phố.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top