Giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất “yêu thương đồng chí, đồng đội”

08:52 - Thứ Sáu, 21/12/2018 Lượt xem: 36424 In bài viết

ĐBP - Trung đoàn Bộ binh 82 là đơn vị chủ lực đủ quân thuộc Quân khu 2, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ) và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ của Quân khu. Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ, những năm qua Ðảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 82 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ; trong đó quan tâm, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội về giữ vững và phát huy phẩm chất “Yêu thương đồng chí, đồng đội” của Bộ đội cụ Hồ.

Thường vụ Ðảng ủy Trung đoàn xác định: “Công tác giáo dục đạo đức cách mạng và phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp; là một trong những nhân tố tinh thần tạo nên sức mạnh của tập thể quân nhân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị”. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị luôn nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường giáo dục, xây dựng phẩm chất “Yêu thương đồng chí, đồng đội”, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Coi đây là điều kiện, yếu tố cơ bản để xây dựng tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 82 nghiên cứu tài liệu.

Ðể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, truyền thống, đạo đức, bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho quân nhân các đơn vị của trung tâm đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng, thực hiện đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tác động tới quân nhân nhiều chiều, kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình và địa phương để quản lý, giáo dục quân nhân. Ðồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh phong phú trong đơn vị để xây dựng, phát triển nhân cách quân nhân như: “Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa, xây dựng khuôn viên cây xanh, tổ cắt tóc thanh niên, tổ 3 người cùng tiến... Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, gắn bó chặt chẽ, thân tình, cởi mở giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa chiến sĩ với chiến sĩ và với nhân dân. Duy trì tốt sinh hoạt dân chủ, công bằng, công khai về chính trị, kinh tế… trong đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các ngày nghỉ, ngày lễ, tết, sinh hoạt ngoại khóa, sinh nhật đồng đội cho quân nhân… đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ.

Bên cạnh đó, Cấp ủy, chỉ huy các cấp của Trung đoàn thường xuyên nắm, quản lý, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, mối quan hệ xã hội của quân nhân và giúp đỡ quân nhân giải quyết kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Trung đoàn tập trung đầu tư củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở đơn vị như: Nhà Câu lạc bộ quân nhân, thư viện, phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao kiến thức mọi mặt, vừa định hướng tư tưởng, tình cảm tốt đẹp và hướng dẫn hành động đúng đắn cho bộ đội. Tổ chức nhiều loại hình hoạt động nâng cao hiểu biết cho bộ đội, góp phần củng cố tình yêu thương đồng chí, đồng đội trên nhiều lĩnh vực, như: Hội thi “Tiếng hát tân binh”; sinh hoạt chính trị tư tưởng, tọa đàm, diễn đàn, hội trại truyền thống... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí… đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lạc quan trong đơn vị. Tổ chức tốt ngày chính trị, văn hóa, tinh thần hàng tháng theo phân cấp. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ cập nhật thông tin, giải đáp kịp thời những băn khoăn vướng mắc, nhất là về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách hiện hành, tạo được lòng tin và sự gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, góp phần xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong từng cơ quan, đơn vị.

Tích cực, chủ động trong việc đấu tranh chống ảnh hưởng của văn hóa xấu độc, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Các cấp đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của các cấp về đấu tranh bài trừ các sản phẩm văn hóa xấu độc, các tệ nạn, tiêu cực xã hội.

Tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân phòng chống, đấu tranh với những hành vi, các tệ nạn xã hội xấu độc như: Mại dâm, ma túy, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan... không để thẩm lậu vào đơn vị. Thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Thượng tá Cao Xuân Thành, Chính ủy Trung đoàn khẳng định: công tác giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng phẩm chất “yêu thương đồng chí, đồng đội” của Trung đoàn 82 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong đơn vị, trực tiếp là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nhằm củng cố và phát huy phẩm chất “yêu thương đồng chí, đồng đội” của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Dương Thăng Long

(Trung đoàn 82) 

Bình luận