Giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh

18:41 - Thứ Năm, 20/12/2018 Lượt xem: 9543 In bài viết

ĐBP - Ngày 20/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm; tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua tiêu biểu gắn với mỗi tổ chức. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng các phong trào hoạt động cách mạng.

Năm 2019, MTTQ và các đoàn thể tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn ghi nhận kết quả MTTQ và các đoàn thể tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững hiệu quả còn thấp; việc phối hợp giữa các cấp đoàn thể còn hạn chế, nhiều nơi còn lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội… Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị MTTQ và các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh bằng những chương trình hành động cụ thể; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng các hoạt động đoàn thể…

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận