Huyện Mường Ảng hoàn thành 12/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

17:01 - Thứ Năm, 20/12/2018 Lượt xem: 10931 In bài viết

ĐBP - Ngày 20/12, HĐND huyện Mường Ảng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 8. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 cho thấy, huyện Mường Ảng đã hoàn thành 12/14 chỉ tiêu, 1 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, 1 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Nổi bật là, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 5,36% (đạt 134% kế hoạch); tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 25,2 tỷ đồng (tăng 11,4 tỷ đồng so với năm 2017, đạt 184,6% kế hoạch)… 

Tại kỳ họp này, HĐND huyện thông qua nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và xác định các giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong đó huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, các công trình văn hóa - xã hội trên địa bàn; phát triển các thành phần kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững.  Năm 2019 huyện phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 39,8 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4% - 5%...

 
Tại kỳ họp này, đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu…
Anh Nguyễn
Bình luận