Giám sát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ ở Mường Ảng

09:05 - Thứ Tư, 19/12/2018 Lượt xem: 10830 In bài viết

ĐBP - Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị định số 78/2013/NÐ - CP, ngày 17/72013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện... Qua đó, công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được các cấp, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Ðến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp vi phạm việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; chưa có trường hợp phải tổ chức xác minh và xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập hoặc bị xử lý kỷ luật về việc kê khai tài sản không trung thực...

Ðảng ủy thị trấn Mường Ảng là một trong những đảng ủy đi đầu trong chỉ đạo thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Mường Ảng, cho biết: Ðảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, pháp luật Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập và Quy định 1303-QÐ/HU của Huyện ủy Mường Ảng về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý... Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ðảng ủy thị trấn đã tổ chức họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thống nhất nội dung và tổ chức họp triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức phải trung thực kê khai tài sản, thu nhập theo đúng hướng dẫn của cấp trên. 12/12 người thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (đạt 100%). Quá trình kê khai và công bố kê khai tài sản, thu nhập tại Ðảng bộ không có đồng chí nào bị đề nghị xác minh, giải trình về việc kê khai tài sản. 12 đồng chí kê khai đều được kết luận minh bạch tài sản, thu nhập.

Ông Nguyễn Tiến Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Ảng, cho biết: Qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Tuy nhiên, việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ theo quy định vẫn còn một số hạn chế nhất định. Qua thanh tra, kiểm tra một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc đôn đốc, kiểm tra kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản dẫn đến những sai sót, như: việc triển khai các quy định về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập có nội dung chưa rõ ràng cụ thể; việc kê khai chưa đầy đủ về nội dung phải kê khai và việc công khai tại cuộc họp trong Ðảng ủy cũng chưa phát hiện ra những nội dung còn thiếu. Việc công khai bản kê khai được tiến hành chủ yếu qua hai hình thức là công khai tại cuộc họp cơ quan và niêm yết, tùy theo sự lựa chọn và quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Do đó, hình thức công khai vẫn còn nặng theo xu hướng công khai nội bộ, người dân chưa có cơ hội tiếp cận một cách đầy đủ...

Anh Nguyễn
Bình luận