Huyện Tủa Chùa phấn đấu năm 2019 giảm 6% hộ nghèo

15:58 - Thứ Ba, 18/12/2018 Lượt xem: 11048 In bài viết

ĐBP - Trong 3 ngày (18 - 20/12), HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX họp kỳ thứ 8.

Thông tin tại kỳ họp cho thấy, năm 2018 huyện Tủa Chùa đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, sản lượng lương thực đạt 23.249 tấn, đạt 100,11% kế hoạch. Tổng đàn gia súc 33.976 con, đạt 100,73%; thu hái chè búp tươi đạt 70 tấn, chè khô thương phẩm đạt 11,7 tấn. Thu ngân sách trên địa bàn hơn 16,3 tỷ đồng, đạt 116% dự toán giao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 556,5 tỷ đồng (tăng 52,1% so với năm 2017). Huyện có 15/45 trường học đạt chuẩn quốc gia; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; duy trì việc làm cho 32.000 người, đào tạo nghề cho 274 lao động nông thôn, tạo việc làm mới cho 600 lao động, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững... Năm 2019, huyện đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong đó phấn đấu hoàn thành thêm một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giảm 6% tỷ lệ hộ nghèo, thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia...

Tại kỳ họp, đại biểu nghe báo cáo, thông báo tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan ban ngành huyện; lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 chức danh do HĐND huyện bầu hoặc phê chuẩn, chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề; thông qua nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top