Trả lời kiến nghị cử tri

09:05 - Thứ Hai, 17/12/2018 Lượt xem: 10079 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Tuyến tỉnh lộ 142 đoạn qua TX. Mường Lay đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2013. Tuy nhiên, một số vị trí lắp đặt hệ thống cống, rãnh thoát nước chưa hợp lý (không có cống thoát tại vị trí khe chảy hoặc cống không đảm bảo tiêu thoát nước) dẫn tới khi mưa lũ đất, đá, rác thường xuyên tràn ra mặt đường ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời: Tuyến đường tỉnh lộ 142 do Sở Giao thông - Vận tải quản lý. UBND tỉnh đã chấp thuận giao điều chỉnh dự toán chi quỹ bảo trì đường bộ tỉnh lần 1 và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình sửa chữa định kỳ năm 2018, trong đó có hạng mục sửa chữa nền, mặt đường, cống rãnh thoát nước tại lý trình km3+658 và km13+600 đang triển khai thực hiện theo kế hoạch (dự kiến hoàn thành trong quý I/2020).

Cử tri kiến nghị: Hiện nay, hệ thống cống dẫn nước thải sinh hoạt của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc chưa đảm bảo yêu cầu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân quanh khu vực, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc có biện pháp xử lý, đảm bảo môi trường cho các hộ dân lân cận.

Trả lời: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã đề xuất với Bộ Công an, xin chủ trương xây dựng hệ thống xử lý nước thải và bố trí vốn triển khai xây dựng các công trình xử lý nước thải. Ðến thời điểm báo cáo, Bộ Công an chưa có văn bản cho ý kiến đối với việc bố trí kinh phí để triển khai xây dựng các công trình xử lý nước thải. Ðể hạn chế tình trạng trên, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã xây dựng hệ thống thu gom nước thải, đồng thời quán triệt các chiến sĩ trong đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sinh hoạt để giảm thiểu tác động môi trường.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top