Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2018

14:51 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 10661 In bài viết

ĐBP - Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 11/2018 bằng hình thức trực tuyến, với 285 điểm cầu trong cả nước nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin một số nội dung chính về tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019; những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Thông tin tổng quan cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt với nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm và cải thiện so với năm 2017. Tỷ lệ nợ công ngày càng giảm và kiểm soát tốt, môi trường đầu tư được cải thiện; đường lối đối ngoại, trong đó có hợp tác kinh tế quốc tế được tăng cường. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thông tin về những nội dung cốt lõi của CPTPP, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, các lợi ích cốt lõi của Việt Nam được đảm bảo khi tham gia CPTPP. Hiệp định CPTPP thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, nhằm tranh thủ thời cơ, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị mỗi cán bộ tuyên giáo cần tạo được sự thống nhất từ ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng đội ngũ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực chuyên môn. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tuyên truyền kết quả tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; các hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước… Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên một cách tích cực để tuyên truyền, định hướng nắm bắt tư tưởng và vận động người dân không nghe theo sự kích động xúi giục của kẻ thù và tích cực tố giác tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội.

Minh Thùy
Bình luận
Back To Top