Thông báo kết quả kỳ họp thứ 31, 32 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

14:47 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 11837 In bài viết

Ngày 10/10 và ngày 22/11, UBKT Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 31 và 32, xem xét kết luận một số nội dung.

1. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh: Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh có khuyết điểm vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; quản lý sử dụng tài chính, ngân sách. Những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, viên chức trong nhà trường đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh theo thẩm quyền.

2. Kết luận giải quyết tố cáo và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Cao Xuân Đăng, Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh. Kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Ủy viên Ban Chấp hành, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh và các đồng chí: Phạm Trọng Tú, Trương Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Lan, Nguyễn Thị Nguyệt, Thiệu Quang Lân, Nguyễn Xuân Thành, Đặng Xuân Dũng. Qua kiểm tra, kết luận: Các đồng chí được kiểm tra đều có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng. Căn cứ tính chất, mức độ, thẩm quyền UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo đối với 2 đồng chí, khiển trách 4 đồng chí. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 1 đồng chí.

3. Kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Công Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ và đồng chí Trần Việt Hùng, đảng viên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Đồng chí Nguyễn Công Sơn, Trần Việt Hùng có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, quản lý sử dụng tài chính, ngân sách đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Công Sơn và Trần Việt Hùng.

4. Xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Dân Chính đảng tỉnh; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Thị ủy Mường Lay. Qua kiểm tra đã nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh một số hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng.

5. Xem xét kết quả giám sát việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ công tác đối với các đồng chí: Lường Văn Sương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự; Hoàng Quốc Chiến, đảng viên, Phó cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, các đồng chí Lường Văn Sương, Hoàng Quốc Chiến còn một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ nên ngành còn nhiều chức danh quản lý chưa được kiện toàn; việc xem xét, xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm... UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí được giám sát có biện pháp khắc phục sửa chữa.

6. Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đức Đuyện, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định.

T.K (theo Thông báo số 03-TB/UBKTTU ngày 13/12/2018)

Bình luận
Back To Top