Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

10:12 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 10589 In bài viết

ĐBP - Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng; những năm qua, Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ này và đạt những kết quả quan trọng. Ðặc biệt, đưa công tác kiểm tra của Ðảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, đảm bảo tính nghiêm minh, góp phần xây dựng Ðảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Tạ Văn Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Với phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng tại Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã và đang góp phần tích cực vào việc làm trong sạch đội ngũ đảng viên, giữ gìn kỷ luật và sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ðể nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; từ đầu năm đến nay UBKT các cấp của huyện đã chủ động xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực, phần việc cụ thể như: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp; tăng cường giám sát đối với cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể... 9 tháng qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành 13 cuộc kiểm tra, giám sát. Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý kỷ luật 8 đảng viên (khiển trách 7, cảnh cáo 1); Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện xử lý 2 đảng viên do vi phạm quản lý, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước; quản lý sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước... Ðặc biệt, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng thiếu trách nhiệm trong việc ban hành hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác kiểm tra được Huyện ủy Mường Nhé chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Ðảng, nhằm kịp thời nắm tình hình và giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.

Cùng với đó, việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên được UBKT Huyện ủy giải quyết kịp thời, dứt điểm đúng quy trình theo hướng dẫn của UBKT Trung ương. Xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định, đúng người đúng lỗi, mang tính giáo dục cao. Ðồng thời, Huyện ủy và các đảng ủy cơ sở thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT. Năm 2017, Huyện ủy đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100 cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở; tổ chức các hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Ðảng.

Ðể tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Mường Nhé tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Ðặc biệt, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Ðảng. Ðồng thời, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát thường xuyên để chủ động nắm chắc tình hình, xem xét giải quyết, xử lý kịp thời những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, không để phát sinh phức tạp.

Phương Linh
Bình luận
Back To Top