Huyện Ðiện Biên

Quan tâm phát triển đảng viên nữ

10:05 - Thứ Tư, 12/12/2018 Lượt xem: 9800 In bài viết

ĐBP - Việc phát triển đảng viên nữ ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là vấn đề gây nhiều trăn trở; huyện Ðiện Biên cũng vậy. Mặc dù những năm gần đây, số đảng viên được kết nạp mới trong huyện là nữ tăng đáng kể nhưng với đặc thù địa bàn sản xuất nông nghiệp là chủ yếu và có nhiều xã vùng cao trình độ dân trí hạn chế thì việc phát triển đảng viên nữ còn gặp không ít khó khăn.

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện Ðiện Biên kết nạp được 273 đảng viên, trong đó 124 người là nữ, chiếm 45,42%. Dự kiến trong tháng 12 này, huyện sẽ tổ chức thêm 1 đợt kết nạp đảng viên cho 30 người. Như vậy, so với năm 2017, tỷ lệ đảng viên nữ chắc chắn tăng (năm 2017 có 124/313 đảng viên mới là nữ, chiếm 39,62%). Theo đó, toàn huyện có 2.122 đảng viên nữ, trong tổng số 6.385 đảng viên, chiếm 33,23% (số liệu đến hết tháng 9/2018). Có được kết quả đó là nhờ những năm trở lại đây, các chi, đảng bộ cơ sở đã tích cực vận động, quan tâm tạo thuận lợi cho phụ nữ tham gia các hoạt động tập thể, công tác xã hội, đoàn thể tại địa phương và chủ động bồi dưỡng kết nạp Ðảng cho những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một thực tế là số đảng viên nữ kết nạp mới tập trung chủ yếu ở đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, còn lại là chị em hoạt động chuyên trách cấp thôn, bản; rất ít người là nông dân, lao động trực tiếp.

Tại xã Thanh An, vài năm trở lại đây tỷ lệ đảng viên nữ được kết nạp mới rất cao. Năm 2017, xã kết nạp 15 đảng viên thì có 8 người là nữ. Năm 2018, thêm 10 người sinh sống, công tác trên địa bàn xã được đứng vào hàng ngũ của Ðảng, trong đó 8 người là nữ. Và trong 8 người đó có đến 6 người là cán bộ, công chức xã, giáo viên các trường học; 2 người hoạt động đoàn thể tại thôn, bản (1 người tham gia đoàn thanh niên, 1 người là sinh viên ra trường chưa xin được việc làm hiện đảm nhiệm công tác y tế bản). Ông Ðào Văn Trọng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Thanh An cho biết: Việc tạo nguồn phát triển đảng viên nữ tại các thôn, bản, đặc biệt là lao động thuần nông vẫn gặp nhiều khó khăn. Ða số chị em sau khi lập gia đình bận rộn công việc gia đình, ít tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội. Cá biệt có trường hợp đủ điều kiện xét kết nạp Ðảng, dù được vận động, tạo điều kiện nhưng lại ngại phấn đấu, không có nguyện vọng. Nếu không tính trong các đơn vị sự nghiệp công lập thì đảng viên nữ kết nạp mới phần lớn là sinh viên đã tốt nghiệp hiện đang tham gia các hoạt động tại thôn, bản.

Ðây cũng là thực trạng chung của các xã trong toàn huyện. Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Trưởng ban Tổ chức và Nội vụ Huyện ủy Ðiện Biên, nhận định: “Không có nhiều phụ nữ là người lao động trực tiếp tại khu vực nông thôn, vùng cao đáp ứng đủ tiêu chuẩn xét kết nạp Ðảng và tâm lý chị em cũng còn e ngại, đặc biệt là sau khi đã lập gia đình thì ngại phấn đấu. Mặc dù công tác bình đẳng giới được cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp quan tâm và đã đạt những kết quả tích cực, nhưng không thể phủ nhận thực tế khoảng cách bình đẳng giữa nam và nữ vẫn còn khá xa, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vẫn còn tình trạng phụ nữ các xã, bản vùng sâu, vùng xa bị hạn chế về học tập, tảo hôn, sinh nhiều con vì vậy không có nhiều cơ hội phát triển, khẳng định bản thân”. Cùng với đó, còn số ít cấp ủy chưa nhìn nhận đúng vai trò, khả năng của phụ nữ. Một số cơ sở hội chưa có nhiều hoạt động lôi cuốn hội viên. Và thực tế trong nghị quyết phát triển đảng viên của tổ chức đảng các cấp chỉ đề ra mục tiêu mỗi năm kết nạp bao nhiêu đảng viên chứ không đề cập số lượng đảng viên là nữ. Vì vậy việc tạo nguồn đảng viên nữ vẫn còn hạn chế, chưa được chú trọng thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Việc phát triển đảng viên nữ là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ có ý nghĩa xây dựng tổ chức Ðảng mà còn tạo nguồn cán bộ nữ cho địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Ðể làm được điều đó, thiết nghĩ Huyện ủy Ðiện Biên cùng các chi, đảng bộ trực thuộc cần quan tâm hơn nữa đến việc thu hút, tạo nguồn bồi dưỡng đảng viên nữ với các giải pháp cụ thể; các hội, đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên ở cơ sở và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, qua đó phát hiện, tạo điều kiện rèn luyện, phấn đấu cho chị em trên địa bàn.

Bảo Anh
Bình luận
Back To Top