Trả lời kiến nghị cử tri

09:41 - Thứ Tư, 12/12/2018 Lượt xem: 9945 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh sớm có phương án di dời bãi rác tại phường Noong Bua (TP. Ðiện Biên Phủ) để đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trả lời: Dự án Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, TP. Ðiện Biên Phủ do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành theo quy mô phê duyệt, tuy nhiên việc đóng cửa bãi rác Noong Bua chưa thể thực hiện trong năm 2018 với lý do việc dừng tiếp nhận rác tại bãi rác này phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận rác của Nhà máy Xử lý rác thải Ðiện Biên tại bãi Púng Min, xã Pom Lót (huyện Ðiện Biên).

Dự án Nhà máy xử lý rác thải Ðiện Biên đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Môi trường Ðô thị và Xây dựng tỉnh tự bỏ vốn xây dựng và vận hành Nhà máy, hiện tại Dự án đang được tập trung hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và dự kiến khởi công trong tháng 12/2018 và hoàn thành giai đoạn I để tiếp nhận rác thải vào quý  III/2019; đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận hành của Nhà máy, UBND tỉnh đã phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Ðiện Biên (hỗ trợ đầu tư ngoài hàng rào).

Khi triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công xây dựng Dự án Nhà máy xử lý rác thải và Dự án Hỗ trợ ngoài hàng rào, yêu cầu UBND huyện Ðiện Biên có ý kiến thông báo tới cử tri về nội dung này, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và chấp hành các chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để tiếp nhận và xử lý rác thải cũng như đóng cửa Bãi rác Noong Bua theo kế hoạch.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top