Kỳ họp đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, không khí thảo luận thẳng thắn, dân chủ và xây dựng (*)

17:36 - Thứ Sáu, 07/12/2018 Lượt xem: 10070 In bài viết

(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016–2021 của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Điện Biên đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp vinh dự được đón và nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp và thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Những ý kiến của các đồng chí thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy đối với các hoạt động của HĐND tỉnh, đó cũng là yêu cầu, nhiệm vụ HĐND tỉnh cần quán triệt, thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016–2021. Ảnh: Hải Yến

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2018; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, báo cáo của Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND, Cục trưởng cục THADS tỉnh, Thông báo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong việc tham gia xây dựng chính quyền, đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh... Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, HĐND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận, thảo luận, phân tích những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, các nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương... trên địa bàn tỉnh, qua đó đã thống nhất và nhận định: năm 2018 mặc dù còn nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, thu hút được các dự án lớn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét; xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả tích cực; đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo... Năm 2019, HĐND tỉnh đã xác định các mục tiêu cơ bản, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,2%, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 0,01%, khu vực dịch vụ tăng 0,47%. Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 264.829 tấn; nâng độ che phủ rừng lên 40,31%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.196 tỷ 397 triệu đồng; tích cực thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 11.838,88 tỷ đồng… đồng thời xác định các nhiệm vụ chủ yếu đó là: tập trung nâng cao tốc độ, từng bước ổn định chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế mà trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức, thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Trước khi quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá kết quả giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2016 - 2020 và khả năng thực hiện hoàn thành kế hoạch này. Đó là một cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Với sự thống nhất và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã biểu quyết và thông qua nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và 17 Nghị quyết quan trọng khác, những nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND, UBND, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2018, HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh; giữa các sở, ban ngành với các Ban HĐND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018, đã góp phần quan trọng tạo nên những kết quả nêu trên.

HĐND tỉnh cũng nhận thấy hoạt động của HĐND trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới cả về phương thức và nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và thu được những kết quả tích cực. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt theo hướng tập trung, sâu sát hơn, quyết liệt hơn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chặt chẽ hơn.

Trên cơ sở đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sẽ cụ thể hóa vào các nhóm giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 đã đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào 02 nhóm vấn đề chính, đó là: Việc thực hiện những cam kết tại các phiên chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Công tác quản lý nhà nước và việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ thuộc chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đối với lãnh đạo UBND tỉnh, 04 Ủy viên UBND tỉnh. Nội dung chất vấn trực tiếp của các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu ra thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm đúng vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và dư luận quan tâm. Đại diện lãnh đạo UBND và các ủy viên UBND tỉnh được phân công trả lời chất vấn đã đi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Qua chất vấn đã chỉ ra những vấn đề cần phải tập trung giải quyết có hiệu quả trong thời gian tới theo hướng phân công rõ cơ quan, đơn vị và người chịu trách nhiệm; rõ về tiến độ thực hiện các cam kết trước HĐND tỉnh và cử tri. HĐND tỉnh yêu cầu UBND, các sở, ngành tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu; các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện lời hứa.

HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, công khai; kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh đúng tinh thần xây dựng, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; kết quả đó có sự phân biệt rõ mức độ tín nhiệm của đại biểu đối với từng người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm trên cương vị công tác của mình tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; người có nhiều phiếu tín nhiệm cao không tự mãn, phải tiếp tục rèn luyện, phát huy; người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp không bi quan, chán nản, mà phải tự nghiêm khắc xem lại mình để có hướng phấn đấu, cải thiện trong thời gian tới.

HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm đối với 02 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ chế độ hưu trí theo đúng quy định của pháp luật.

Kỳ họp thứ 9 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, là kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới, chương trình được sắp xếp hợp lý. Không khí thảo luận thẳng thắn, dân chủ, xây dựng, có trao đổi, tranh luận, qua đó tạo được sự thống nhất cao khi biểu quyết thông qua các nghị quyết. Công tác thông tin về kỳ họp được tăng cường, HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp thành công các phiên: Khai mạc kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc kỳ họp; kịp thời truyền tải thông tin về diễn biến của kỳ họp đến cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh.

Để Nghị quyết của HĐND tỉnh kịp thời đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua; đề nghị tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu của tổ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và nhân dân. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách của pháp luật và việc triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, của đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh, các cấp, các ngành; sự quan tâm, ủng hộ to lớn của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã tuyên truyền về kỳ họp và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; cảm ơn cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị chu đáo góp phần vào thành công của kỳ họp.

HĐND tỉnh tin tưởng: với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự năng động trong quản lý, điều hành của UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt.

 
Bình luận
Back To Top