Trả lời kiến nghị cử tri

10:05 - Thứ Sáu, 07/12/2018 Lượt xem: 9082 In bài viết

Cử tri xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) kiến nghị: Theo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch năm 2018 đối với khu vực Mường Ảng là 7.600 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước sạch). Theo đó, khoảng 400 hộ của 4 bản: Kéo, Sáng, Hón, Cói thuộc khu vực đặc biệt khó khăn nhưng phải chỉ trả mức giá nước tiêu thụ bằng mức giá trong khu vực thị trấn Mường Ảng. Ðề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức giá nước phù hợp với khu vực đặc biệt khó khăn để các hộ dân nghèo có điều kiện chỉ trả và được sử dụng nước sạch.

Sở Tài chính trả lời:

Giá tiêu thụ nước sạch năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 96/QÐ-UBND ngày 1/2/2018, được xác định đúng theo quy định hiện hành về nguyên tắc xác định giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Khoản 1, Ðiều 3, Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT- BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn “giá tiêu thụ nước sạch phải được tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý, giá thành toàn hộ trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ (bao gồm cả chi phí duy trì đầu nối)” và không được ngân sách Nhà nước cấp bù. Trong Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT quy định giá tiêu thụ nước sạch của đơn vị cấp nước không phân biệt theo thành phần kinh tế; không phân biệt đối tượng sử dụng nước được xác định cho từng mục đích sử dụng nước khác nhau.

Mức giá nước sinh hoạt bình quân cho các hộ dân cư khu vực TP. Ðiện Biên Phủ là 14.350 đồng/m3 (gồm 4 mức giá theo bậc thang). Giá nước tại huyện Mường Ảng là 7.600 đồng/m3 chỉ bằng 53% so với bình quân mức giá nước sinh hoạt cho các hộ dân cư khu vực TP. Ðiện Biên Phủ, mức giá trên được tính toán phù hợp với khả năng chi trả của từng khu vực.

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top